Država pokrenula stečaj Jadranske banke

Uprava Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) izvijestila je u petak da je donijela odluku o otvaranju postupka sanacije nad šibenskom Jadranskom bankom te je imenovala Sanacijsku upravu.

Odluka DAB-a, donesena u četvrtak, temelji se na odluci Savjeta Hrvatske narodne banke od 2. listopada o podnošenju prijedloga za otvaranje postupka sanacije. Iz DAB-a navode kako je u sanacijskom planu Jadranske banke, koji je sredinom lipnja usvojio Savjet HNB-a, središnja banka “nesporno utvrdila kako je sanacija Jadranske banke nužna u javnom interesu i to po osnovi dva cilja sanacije: očuvanja ključnih funkcija Banke, u prvom redu radi osiguravanja dostupnosti kreditiranja te platnih usluga građanima i gospodarskim subjektima u Šibensko-kninskoj županiji te zbog zaštite javnih sredstava”.

Odlukom Uprave DAB-a postupak sanacije nad Jadranskom bankom otvara se s danom 9. listopada, a danom donošenja Odluke o otvaranju sanacije prestaju i sve ovlasti dotadašnjih članova uprave, nadzornog odbora Jadranske banke te ovlasti glavne skupštine. Također, Odlukom o otvaranju postupka sanacije DAB je imenovao Sanacijsku upravu Jadranske banke i njezinog pomoćnika, koju čine Ivan Tomljenović, kao predsjednik Sanacijske uprave, Ksenija Šrajer, kao članica te Hrvoje Marić, kao pomoćnik Sanacijske uprave. DAB, pak, izvršava ovlasti nadzornog odbora i glavne skupštine Jadranske banke. “Unatoč neispunjavanju regulatornih zahtjeva, Jadranka banka ima jako dobru i stabilnu razinu likvidnosti. Otvaranjem sanacije ne dolazi do nikakvih drugih promjena osim upravljačkih te Jadranska banka nastavlja sa svojim redovnim poslovanjem. Sanacijska uprava i DAB će poduzeti sve potrebne radnje i osigurati sva potrebna sredstva kako bi omogućili uspješno provođenje sanacijskog postupka kako je to propisano Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava”, zaključuju iz DAB-a.

O otvaranju sanacijskog postupka Jadranska je banka izvijestila i putem Zagrebačke burze, a u priloženoj Odluci DAB-a, uz ostalo, takva se odluka pojašnjava time da je Savjet HNB-a predložio sanaciju banke jer ona “propada”. “Nije razumno očekivati da bi druge mjere privatnog sektora, mjere institucionalnog sustava zaštite, supervizorske mjere, supervizorske mjere u fazi rane intervencije ili samo smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenta kapitala spriječila propast Jadranske banke u razumnom vremenskom razdoblju”, stoji u objašnjenju razloga za donošenje ovakve odluke.

Dodaje se i kako je HNB utvrdila da ta banka ostvaruje gubitke te da je njezina imovina manja od obveza. Naime, prema procjeni HNB-a, kumulativni je gubitak Jadranske banke na kraju ožujka ove godine iznosio 322,16 milijuna kuna, dok je imovina banke u tom trenutku bila 25,3 milijuna kuna manja od ukupnih obveza. Pritom je utvrđeni kumulativni gubitak bio viši i od iznosa redovnog osnovnog kapitala banke, kao i od iznosa podređenog instrumenta uključenog u dopunski kapital, stoji u odluci DAB-a. Također, dodaje se, središnja je banke utvrdila i da Jadranska banka nije ispunila supervizorske mjere postupnog dostizanja potrebne visine regulatornog kapitala, odnosno ukupne stope kapitala koje joj je HNB naložila još u veljači prošle godine.

You may also like

0 comments