Dragica Martinović u Europskom socijalno-gospodarskom vijeću

Na konstituirajućoj sjednici novog mandata Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) održanoj od 6. do 8. listopada, direktorica Predstavništva HGK u Bruxellesu Dragica Martinović izabrana je za članicu Predsjedništva Odbora Europskoga gospodarsko-socijalnog odbora.

EGSO je savjetodavno tijelo Unije osnovano Rimskim ugovorom, kojim je 1958. godine uspostavljena Europska ekonomska zajednica (EEZ), preteča EU. Taj Odbor zastupa interese različitih gospodarskih i društvenih skupina, a broj članova odbora iz pojedine države ovisi o njenoj veličini. Predsjedništvo EGSO-a najvažnije je tijelo nakon Skupštine i snosi političku odgovornost za opće upravljanje Odborom, a čine ga predsjednik, dva potpredsjednika, predsjednici skupina te po jedan predstavnik države članice.  „Ovo imenovanje smatram velikom prilikom, izazovom i čašću za našu Komoru te želim naglasiti da ću se koristiti ovom funkcijom i danim ovlastima s ciljem daljnje afirmacije Hrvatske gospodarske komore i kvalitetnog predstavljanja interesa hrvatskog i europskog gospodarstva“, kazala je Dragica Martinović.

Uz članstvo u Predsjedništvu EGSO-a, Dragica Martinović članica je i predsjedništva Stručne skupine za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju, Stručne skupine za vanjske odnose, Stručne skupine za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo te Zajedničkoga savjetodavnog odbora EU-Srbija. Vijeće Europske unije još je 30. rujna potvrdilo imenovanje Dragice Martinović za članicu EGSO-a u razdoblju od 2015. do 2020. godine, na prijedlog HGK i nakon što ju je imenovala Vlada RH.

Predstavništvo HGK u Bruxellesu predstavlja i zastupa interes hrvatskoga gospodarstva pri institucijama EU. Predstavništvo je inicijator, suosnivač i koordinator Hrvatske poslovne mreže koja okuplja predstavnike institucija koje zastupaju hrvatske interese u Bruxellesu. Hrvatsku će u EGSO-u, kao predstavnici institucija, od 2015. do 2020., zastupati i Davor Majetić (Hrvatska udruga poslodavaca), Violeta Jelić (Hrvatska obrtnička komora), Marija Hanževački (Nezavisni hrvatski sindikati), Ana Miličević Pezelj (Savez samostalnih sindikata Hrvatske), Vilim Ribič (Matica hrvatskih sindikata) te Lidija Pavić-Rogošić, Marina Škrabalo i Toni Vidan, koji su imenovani na prijedlog Ureda za udruge.

You may also like