Domoljubna koalicija: Gospodarski pojas za nas je izvediv

HDZ-ova Domoljubna koalicija objavila je u ponedjeljak popodne odgovore na zahtjeve koje je u pregovorima iznio Most nezavisnih lista, suglasni su s većinom, a na onaj o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa u Jadranu odgovorili su kako je stav te koalicije jasan i nedvosmislen – za njega se zalažu i smatraju to dužnošću i obavezom”.

“Proglašenje Isključivog gospodarskog pojasa je od interesa za Republiku Hrvatsku te se za njega zalažemo. Smatramo da je to naša dužnost i obaveza”, naveli su. Most traži “proglašenje isključivog gospodarskog pojasa na čitavom teritoriju RH”, a u pregovorima su naglasili kako je riječ o jednom od ključnih uvjeta za podršku novoj vladi. HDZ-ova koalicija u odgovoru navodi da svaka država koja ima izlaz na otvoreno more ima pravo proglasiti isključivi gospodarski pojas. Smatra i da su Konvencija UN-a o pravu mora iz 1982. i Pomorski zakonik iz 2004., koji definira način primjene isključivog gospodarskog pojasa i njegovo stupanje na snagu, pravni okvir za proglašenje isključivoga gospodarskog pojasa. To znači, ističe se u odgovoru, da Hrvatski sabor samo treba donijeti odluku o njegovu proglašenju i njegove će se odredbe od tog trenutka početi primjenjivati. Podsjećaju da je u 2013. jedna od saborskih zastupnika predložio proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, a da je to vlada Zorana Milanovića apsolutno odbila.

Na području fiskalne i monetarne politike, Domoljubna koalicija će se od 2018. godine zalagati za dugoročno smanjivanje visoke stope PDV-a i stvaranje preduvjeta za to. Slažu se da je po ostvarivanju snažnijeg gospodarskog rasta i zapošljavanja stvoren prostor za porezno rasterećenje koje treba usmjeriti i na smanjenje opće stope PDV-a – na 23 posto te obavezno uvođenje međustope od pet posto na hranu i dječje potrepštine. HDZ-ova koalicija slaže se i s potrebom smanjivanja previsokih ukupnih davanja na plaće te oslobađanja poduzetnika početnika kod samozapošljavanja u prvoj godini poslovanja (npr. zdravstvenog osiguranja). Drže kako je trenutno moguće refundirati 50 posto troškova samozapošljavanja tijekom prve godine rada.

O traženoj reviziji predstečajnih nagodbi navode da se s Mostom slažu kako je neophodno uspostaviti učinkovitije zakonodavstvo i provedbu predstečajnih nagodbi te u prvi plan staviti vjerovnike, a ne kao do sada štititi dužnike i potpuno rušiti tržišne odnose. Potrebno je uspostaviti transparentan, jasan i ubrzan postupak u cilju zaštite vjerovnika, osigurati naplatu duga te uvesti instrumente osiguranja. Uz to, ističu, važno je i standardiziranje institucionalnog okvira, posebice s obzirom na ulogu FINA-e te osigurati automatsko pokretanje stečajnih procedura kada dužnik ispuni zakonske uvjete. Domoljubna koalicija po tom pitanju želi ubrzati proceduru kako bi se u roku od 120 dana s tržišta mogli ukloniti poduzetnici koji ugrožavaju rad zdravih trgovačkih društava.

Na području poduzetništva podržavaju povoljno kreditiranje poduzetnika bez valutne klauzule, jer je HDZ-ovoj koaliciji i Mostu cilj isti – poticanje kreditiranja u kunama i deeuroizacija RH. Za donošenje strategije teritorijalne reforme konsenzus svih parlamentarnih stranaka Kad je riječ o lokalnoj i područnoj samoupravi, Domoljubna koalicija slaže se s potrebom smanjivanja broja političkih dužnosnika u općinama, gradovima i županijama. Smatraju da bi u gradovima iznad 10.000 stanovnika i županijama trebalo zadržati jednog zamjenika kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje. Pri tome je potrebno sagledati i mogućnost volontiranja zamjenika. Također, pročelnici bi se radi veće efikasnosti trebali birati na mandat od četiri godine i ne bi smjeli biti stalni zaposlenici. Što se tiče novog teritorijalnog ustrojstva zemlje, HDZ naglašava kako je za pokretanje tog postupka neophodno potrebna analiza postojećeg ustrojstva te donošenje strategije teritorijalne reforme za koju predlažu konsenzus svih parlamentarnih stranaka, a koja bi poslužila kao podloga za sveobuhvatnu reformu.

You may also like