Dobit Petrokemije više od 300 milijuna kuna u prva tri kvartala

Objava rezultata
Petrokemija d.d. objavila je danas rezultate poslovanja za prva tri kvartala 2020.

U prvih devet mjeseci tvrtka je ostvarila neto dobit od 315 milijuna kuna, u odnosu na 124 milijuna kuna neto dobiti u istom razdoblju prethodne godine. Uspoređujući rezultate bez jednokratnih stavki neto dobit za I.-IX. 2020. iznosi 320 milijuna kuna, u usporedbi s neto dobiti od 178 milijuna kuna u I.-IX. 2019. Jednokratne stavke upućuju na negativan učinak vrijednosnog usklađivanja obveza za naknade na emisiju CO2, kao i na milijun kuna za isplatu otpremnina u prvih devet mjeseci 2020.

Pandemija Covid-19 u prva tri kvartala 2020. nije imala negativan utjecaj na potražnju za mineralnim gnojivima, što je uz sposobnost tvrtke da održava kontinuiranu proizvodnju rezultiralo visokom količinom proizvodnje i prodaje u tom razdoblju. Volumen prodaje na domaćem tržištu veći je za 4 posto u odnosu na 2019., dok je na izvoznom tržištu niži 4 posto.

Na poslovanje Petrokemije d.d. u prva tri kvartala 2020. pozitivno je utjecala znatno niža cijena prirodnog plina te implementirane mjere efikasnosti u prethodnim razdobljima. Poslovodstvo i dalje prati razvoj situacije vezano uz Covid-19 i provodi sve preporuke HZJZ za očuvanje zdravlja i sigurnosti zaposlenih u Društvu. Također se kontinuirano radi na procjeni učinaka pandemije na poslovanje kompanije.

You may also like