Do sada smo sve krize prebrodili bez većih turbulencija za radnike

Intervju Jasna Pipunić (SING)
Globalna je pandemija virusa Covid 19 inicirala globalnu gospodarsku krizu, koju MMF uspoređuje sa Velikom depresijom. Hrvatska i hrvatske tvrtke u tome nisu izuzetak.

Nekako paralelno s time došlo je do promjene dvaju članova u upravi INA-e te su novi članovi gospođa Barbara Dorić i gospodin Darko Markotić. Za komentar tih događaja zamolili smo predsjednicu Sindikata naftnog gospodarstva, i članicu Nadzornog odbora INA-e, gospođu Jasnu Pipunić.

Gospođo Pipunić, kako komentirate promjene uprave u INA-u i hoće li to značiti relaksaciju među dioničarima u kompaniji?

Očekujemo od svih članova Uprave da rade u interesu kompanije, bez obzira na činjenicu odakle dolaze. Smatramo da se dioničari moraju dogovarati u interesu INE, jer se još uvijek svi dobro sjećamo kakvu je štetu trpjela INA i njezini radnici kada su dioničari bili u „sukobu“. Očekujemo da članovi Uprave doprinose svojim znanjem i iskustvom i tako osiguraju financijsku stabilnost i temelje za budući rast i razvoj kompanije.

Kako će se novi krizni financijski plan MOL-a odraziti na cijelu grupu? Pretpostavljam da to znači smanjenje istraživanja?

Iz priopćenja koje je INA nedavno objavila vidljivo je da kompanija radi u „kriznom modu“ te su uvedene operativne i financijske mjere, održavajući kontinuiranu proizvodnju i opskrbu tržišta. Jedna od stavki je i analiza kapitalnih ulaganja i njihova prilagodba sve do kraja ekonomskog zastoja. Bez obzira na globalnu krizu, smatramo da ne treba zanemariti razvoj, jer samo tako INA može opstati na tržištu. Stoga smo zatražili sastanak s Upravom INE i operativnim direktorima, jer stav SING-a je jasan, istraživanje i proizvodne aktivnost ne smiju se prekidati, jer o tome ovisi budućnost kompanije i radnih mjesta.  Također, treba imati na umu da mnoge tvrtke u RH ovise o INA-Grupi i stoga treba voditi brigu o partnerima. Kada kriza prođe mi moramo i dalje biti prepoznati kao pouzdan partner na tržištu.

Hoće li INA uspjeti smanjiti troškove za 30 posto kako je najavio Fasimon i što će to značiti za djelatnike INA-e u smislu primanja i kolektivnih ugovora?

U ovoj krizi globalnih razmjera cilj SING-a je očuvati što veći broj radnih mjesta. Promjene koje se događaju na tržištu značajno utječu na INU i mi ćemo rješenja za novonastalu situaciju, kao i do sada, tražiti u okviru socijalnog dijaloga. Situacija zahtjeva odgovornost socijalnih partnera i razumijevanje svih radnika. Pregovori za izmjene i dopune kolektivnih ugovora na razini INA- Grupe su u tijeku i naš je stav da nema potrebe za trajnim odricanjem od ugovorenih prava, jer su kolektivni ugovori potpisani na neodređeno vrijeme.

Stoga ćemo predložiti da putem dodataka kolektivnim ugovorima koji bi trajali do kraja ove godine privremeno suspendiramo neka materijalna prava i tako doprinesemo financijskoj konsolidaciji poslovanja. Inače, Uprava i Nadzorni odbor INA-e utvrdili su zajednički prijedlog za isplatu dividende, a sindikati su donijeli odluku da će se obratiti Upravi i NO s prijedlogom da se dividenda ove godine ne isplati ili da se isplata odgodi kako bismo sačuvali likvidnost kompanije i osigurali sredstva za daljnji razvoj.

Kako gledate na aktualnu krizu i općenito izazove industrije u ovom razdoblju, iz perspektive čelnice sindikata?

INA-kao tržišno orijentirana kompanija podložna je svim promjenama na tržištu, a najbolji primjer za to je kompanija Crosco koja se suočava s velikim izazovima svaki put kad se na tržištu strmoglave cijene nafte.

U posljednjih 30 godina sve smo krize uspjeli prebroditi bez većih turbulencija za radnike i nadam se da ćemo to uspjeti i sada. Mi se već posljednjih nekoliko godina aktivno pripremamo za postfosilno doba, jer želimo prelazak na čistu energiju dočekati spremni i u socijalnom dijalogu s poslodavcima i Vladom osigurati radna mjesta za naše članove i novim djelatnostima. Upravi predlažemo edukativne programe i prekvalifikacije, a za svoje projekte povlačimo i sredstva iz EU fondova. Važno nam je kontinuirano podizati svijest kod radnika o nadolazećim promjenama i spremnosti za njih. Investicije koje sada ulažemo u radnike siguran su zalog za budućnost i kapital koji će se INA-i višestruko vratiti.

S ovakvom se krizom nikada do sada nismo susreli te su mjere socijalnog distanciranja dovele do toga da velik broj radnika radi od kuće, a nažalost imamo i onih za čijim je radom privremeno prestala potreba. To nisu radna mjesta kojih se možemo odreći i upozorili smo Upravu na hitnost prenamjene određenih poslova. Ovim putem pohvaljujemo kolege iz INA-Maziva koje su se u rekordnom vremenu prebacile na proizvodnju dezinfekcijskog sredstva.

I mi kao sindikat smo prilagodili svoj način djelovanja te smo za članove dostupni putem web-a, telefona, aplikacija te online konferencijskih poziva i platformi.

You may also like