Do kraja 2016. godine odgovarajuća infrastruktura za punjenje e-vozila

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza prihvatilo je analitičke podloge za nacrt okvirne nacionalne politike za alternativna goriva koje je napravio Energetski institut Hrvoje Požar, a dokument će se uskoro naći na javnom uvidu.

Naime, Hrvatska je temeljem EU Direktive za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva dužna do 18. studenog 2016. donijeti nacionalni okvir politike za alternativna goriva u prometu i za postavljanje odgovarajuće infrastrukture, bez obzira jesu li prometala pogonjena na CNG, električnu energiju ili LNG. O tome je govorio Filip Prebeg iz EIHP-a na okruglom stolu o održivoj mobilnosti koje je organizirao HAK. Nacionalna strategija za e-mobilnost uključit će legislativu, tehničke preduvjete, odredit će se mreža punionica te razraditi ekonomska i financijska rješenja kao i promocija, a Prebeg kaže da bi strategija mogla biti usvojena do kraja iduće godine. U svijetu trenutno prometuje između 650.000 i 750.000 električnih vozila, a u Hrvatskoj se računa da građani voze tristotinjak vozila.

Hrvatska trenutno ima 50-ak punionica za električna vozila, a kontinuirano se grade nove pa Prebeg očekuje da će se mreža punionica do kraja godine udvostručiti. Naime, prije desetak dana Fonda za zaštitu okoliša raspisao je natječaj za poticaje od 200.000 kn za gradnju te infrastrukture, stoga bi do kraja sljedeće godine moglo biti i 200 do 300 punionica u cijeloj zemlji. Hrvatska daje vrlo obilne poticaje za e-mobilnost, za razliku od Njemačke, gdje poticaji iznose između dvije i tri tisuće eura, raspoređeno tijekom deset godina, ili Švicarske koja daje tek oko 25 CHF. EU je svjesna da će trebati jače poticati kupnju takvih vozila a fokus auto-industrije će biti na što pouzdanijim i jeftinijim baterijama. Budućnost e-mobilnosti u tom smislu je vrlo svijetla pa su tako svi kapaciteti Tesle za baterije rasprodani na tržištu baterija koje sada vrijedi dvije do tri milijarde dolara, a procjenjuje se da će za deset godina vrijedi između 50 i 100 mlrd. USD. Fokus će dakako biti na što pouzdanijim i jeftinijim baterijama. Na okruglom stolu predstavljen je i ZET-ov pilot projekt Biciklom na autobus, u sklopu kojeg je građanima na tri autobusne linije ZET-a omogućen besplatan prijevoz bicikla. Projekt besplatnih bicikala ima Koprivnica, a metropola se može pohvaliti pristojnom mrežom biciklističkih staza.