Djelomična provedba SEPA plaćanja u Hrvatskoj

Provedba SEPA (jedinstveno područje plaćanja u eurima) projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja djelomičnu reformu platnog sustava budući da projektom trebaju biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama.

Zbog potrebe za dodatnim testiranjima, prolongiraju se ranije definirani nacionalni rokovi migracije. Svi poslovni subjekti tako se trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih formata platnih transakcija do 6. lipnja 2016. (prethodni rok je bio 1. travnja 2016.) kada se uvodi novi format zbrojnog naloga za prijenos. Umjesto postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja sve će banke zaprimati kreditne transfere (platne naloge) u novom XML formatu (poruka pain 001.001.03.)

Također, 1. veljače 2017. (prethodni rok je bio 1. listopada 2016.) izravno terećenje odvija se prema novim pravilima pa tako umjesto postojećeg izravnog terećenja, kojeg danas u pravilu potrošač ugovara s bankom, potrošač suglasnost za izravno terećenje svojeg računa daje primatelju plaćanja.

„Nacionalnog odbor za platni promet 24. veljače 2016. donio je odluku o prolongiranju rokova za izvršavanje kreditnih transfera i izravnog terećenja u kunama po SEPA pravilima. Istovremeno su prihvaćene i izmjene pravila za SEPA sheme“, objasnio je član Nacionalnog odbora za platni promet (NOPP) ispred HGK i koordinator Hrvatskog SEPA Foruma Dražen Mršić. Izmijenjena pravila i pripadajuća dokumentacija su objavljeni na www.sepa.hr .

Hrvatski SEPA forum, čiji članovi su Hrvatska narodna banka, Hrvatska udruga banaka, Ministarstvo financija, FINA i Hrvatska gospodarska komora, a kojim predsjedava HGK, nastavit će sa svojim aktivnostima na promociji SEPA platnih usluga i upoznavanju korisnika platnih usluga s izmjenama u platnom prometu koje donose SEPA pravila za plaćanja u kunama i eurima. Do sada je HSF organizirao 55 radionica širom Hrvatske, a nastavit će se s organizacijom dodanih radionica za gospodarstvenike.

You may also like