DIP: Kandidati su se financijski disciplinirali

Sudionici parlamentarnih izbora pokazali su popriličnu disciplinu u dostavi i objavi izvješća o financiranju kampanje, pokazuju podaci Državnog izbornog povjerenstva (DIP).

Od 61 ‘obveznika’, njih 53 potpuno je ispunilo obvezu, dakle izvješća o donacijama i troškovima kampanje dostavilo je DIP-u te ista objavilo na svojim internetskim stranicama, odnosno u dnevnom tisku, otkrivaju DIP-ovi podaci zaključeni s utorkom. To su daleko bolji pokazatelji u odnosu na parlamentarne izbore od prije četiri godine, kažu zadovoljno u DIP-u. Svega četiri ‘obveznika’ potpuno su ignorirala obvezu dostave i javne objave izvješća. Radi se o kandidatima za zastupnike nacionalnih manjina u XII. izbornoj jedinici – neovisnima Ivanu Komaku (slovačka i češka manjina), Bariju Ahmediju, Zvonku Kalanjošu (kandidati 12 manjina) te o trojici kandidata Srpske pravedne stranke za zastupnike srpske manjine.

Četvero obveznika objavilo je izvješća, no u DIP-u ih nisu zaprimili, među njima je i Šandor Juhas, kojega je za saborskog zastupnika mađarske manjine kandidirao Savez mađarskih udruga. To još uvijek ne znači da nam ta izvješća neće stići, napominju u Povjerenstvu. Naime, obveznici su izvješća DIP-u mogli donijeti osobno ili poslati poštom, a kako im je rok za predaju pošiljke na poštu bio do ponoći, 31. listopada moguće je da neka stignu tek u srijedu, odnosno četvrtak, pa i u petak.

Ipak, oni za koje se utvrdi da nisu ispunili obveze, mogu računati na administrativne i prekršajne, dakle, novčane kazne. Obveznici podnošenja izvješća o donacijama i troškovima utvrđuju se temeljem posebnih računa, koje su izborni sudionici bili dužni otvoriti za financiranje kampanje. Tako je u spomenutom slučaju troje kandidata za zastupnike srpske manjine samo jedan obveznik podnošenja izvješća, stranka koja ih je kandidirala. Kod koalicija stranaka, podnosi se jedno izvješće, ovisno o međustranačkom dogovoru.

You may also like

0 comments