DIP čeka odluku Predsjednice

Državno izborno povjerenstvo (DIP) čeka odluku Predsjednice Repulike kako bi utvrdilo kalendar izbornih radnji i rokova, rečeno je u ponedjeljak na sjednici DIP-a. “Izborni rokovi počinju teći idućeg dana nakon što stupila na snagu odluka o raspisivanju određenih izbora”, podsjetio je predsjednik DIP-a Branko Hrvatin, tumačeći zašto Povjerenstvo u ponedjeljak ne odlučuje o Obvezatnim uputama o redoslijedu izbornih radnji i tijek izbornih rokova.

Kad na snagu stupi odluka o datumu izbora, počinje teći rok od 14 dana za podnošenje kandidatura DIP-u, potom slijedi rok od 48 sati u kojemu Povjerenstvo treba prihvatiti i objaviti sve pravovaljano predložene liste. Objavom zbirnih lista počinje službena izborna promidžba. DIP je u ponedjeljak utvrdio obvezatne upute s obrascima za postupak kandidiranja koji će biti objavljeni na internetskim stranicama Povjerenstva, a moći će ih se nabaviti i u prodavaonicama Narodnih novina.

Na webu će se naći i moći ‘skinuti’ tek od trenutka kada počinje teći rok za kandidiranje, napomenuo je Hrvatin. Predsjednik DIP-a podsjeća da obvezatne upute imaju snagu zakonske odredbe, odnosno da se njima razrađuje ono što zakon nije dovoljno pojasnio. DIP u ponedjeljak prijepodne nije donio rješenje o imenovanju stalnih sastava izbornih povjerenstava izbornih jedinica.
Još nema svih prijedloga, ni kalenedara o tijeku rokova, rečeno je na sjednici, uz najavu da bi rješnje moglo biti donijeto tijekom dana.

DIP najavljuje da će se kandidacijske liste, uobičajeno, prvo zaprimati u zgradi DIP-a u Visokoj, a pred kraj roka za kandidiranje u zgradi Hrvatskog sabora.  O svemu tome zainteresirana javnost će biti redovito informirana, rečeno je u DIP-u.

Parlamentarni izbori koje bi u ponedjeljak trebala raspisati Predsjednica Republike osmi su izbori te vrste u moderenoj Hrvatskoj.
Provode se na biračkim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu, u deset izbornih jedinica u Hrvatskoj bira se po 14 zastupnika, u ‘dijaspori’ tri, a pripadnici nacionalnih manjina biraju ukupno osam zastupnika.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) čeka odluku Predsjednice Repulike kako bi utvrdilo kalendar izbornih radnji i rokova, rečeno je u ponedjeljak na sjednici DIP-a. “Izborni rokovi počinju teći prvoga dana nakon dana kada je stupila na snagu odluka o raspisivanju određenih izbora”, podsjetio je predsjednik DIP-a Branko Hrvatin, tumačeći zašto Povjerenstvo u ponedjeljak ne odlučuje o Obvezatnim uputama o redoslijedu izbornih radnji i tijek izbornih rokova.

You may also like