Dina Petrokemija ne utječe na okoliš

Pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode za inspekcijske poslove Tonči Restović izjavio je u petak da je u svim dosadašnjim inspekcijskim nadzorima Dine Petrokemije utvrđeno da ondje, sve dok se opasne kemikalije propisno nadziru i skladište, nema opasnosti za život i zdravlje ljudi te je najavio daljnje postupke mjerodavnog ministarstva u vezi s preuzimanjem nadzora i zbrinjavanjem tog otpada.

Restović je rekao da su inspekcijski nadzori u Dini obavljani stalno, a posljednja dva 5. listopada i danas, te kako je utvrđeno da su kemikalije propisno zbrinute i pod 24-satnim nadzorom.  Po njegovim riječima, nadzor obavlja zaštitarska tvrtka koju je angažirala Dina i koja ima ugovor do kraja mjeseca, a ako se ugovor ne produlji, nadzor će organizirati ministarstvo o trošku Dine te pokrenuti postupak premještanja svih kemikalija.

Restović je istaknuo da je preduvjet za takvo uključivanje ministarstva odluka o prestanku proizvodnje koju može donijeti stečajna upraviteljica i skupština vjerovnika Dine, te da se ona očekuje uskoro. Na telefonski upit stečajna upraviteljica Marija Ružić odgovorila je večeras kako je skupština vjerovnika prije dva dana donijela odluku da se u Dini više ne proizvodi i da se djelatnost gasi, a tu će odluku poslati mjerodavnima, među ostalim i Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.  Restović je rekao kako je teško spekulirati koliko bi premještanje kemikalija stajalo te da će ministarstvo kontaktirati tvrtke koje se bave tim poslom i koje će procijeniti trajanje i cijenu zbrinjavanja. Očekuje da bi takve procjene mogle biti napravljene za 30-ak dana.

U Dini će 21. listopada početi koordinirani inspekcijski nadzor nekoliko ministarstava koji će trajati od tri do pet dana, najavio je, dodajući da Dina dosad ni dana nije bila bez nadzora. “Da smo danas u inspekcijskom nadzoru uočili da to područje nije pod nadzorom i da se kemikalije ne čuvaju prema propisima, već bismo sutra organizirali njihovo zbrinjavanje”, rekao je Restović. Na pitanje o količini i vrstama opasnih kemikalija, odgovorio je kako o tome zasad i bez stručne procjene ne želi kalkulirati, ali količina tih kemikalija, dodao je, stalno je ista.  Na pitanje zašto sve u vezi sa zbrinjavanjem kemikalija nije pokrenuto prije, odgovorio je da je stečajna upraviteljica Marija Ružić, pošto je preuzela Dinu, pokazala volju i želju da se o tome razgovara i da se taj problem riješi. Dodao je kako je ministarstvo stalno nadziralo Dinu, ali se od prestanka proizvodnje u toj tvrtki stalno nešto čekalo, kao, primjerice, ulagači, stečajni postupak…

Nakon nekoliko godina agonije omišaljske tvrtke Dine Petrokemije, tijekom koje nije pronađeno rješenje ni partneri za nastavak njezina poslovanja, na Trgovačkom sudu u Rijeci u lipnju je pokrenut stečajni postupak, a stečajna upraviteljica izvijestila je početkom listopada sud da nema novca za vođenje stečaja ni za zbrinjavanje opasnih kemikalija te je predala zahtjev za obustavu stečajnog postupka.

Prije dva dana održano je prvo ročište na kojem su priznate ukupne tražbine vjerovnika od 2,5 milijarda kuna, utvrđeno je da je sva imovina, procijenjena na 462,6 milijuna kuna, pod hipotekom te da razlučni vjerovnici potražuju 670 milijuna kuna.

You may also like