Home Hrvatska Detalji reorganizacije MUP-a bit će poznati u lipnju

Detalji reorganizacije MUP-a bit će poznati u lipnju

by Agencije

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) do lipnja bi trebalo znati koliko će u novoj reorganizaciji, čija je glavna odrednica smanjenje broja policijskih uprava s 20 na pet, biti policijskih postaja kao novih ustrojbenih središta te koji će gradovi biti sjedišta ‘okrupnjenih’ uprava.

Predstavnici radne skupine koja u MUP-u vodi reorganizaciju sustava novinarima su u četvrtak ponovili kako je cilj cijelog posla ojačati postaje, kao temelj policijskog rada, a time građanima omogućiti veću dostupnost policije.

No, unatoč tome dio sadašnjih ‘manjih’ postaja mogao bi se ‘spustiti’ na razinu ispostave čime će se, kao i u okrupnjenim upravama, dodatno smanjiti broj rukovoditelja. Cilj je, ističu u radnoj skupini, da se preraspoređivanjem službenika s razina uprava na postaje, a i postaja na ispostave, osnaži djelovanje policije na terenu, odnosno da se poveća broj neposrednih izvršitelja, a smanji broj šefova i birokrata.

Pritom, dodaju, nitko od zaposlenih ne bi smio biti zakinut za svoja dosadašnja materijalna prava pa u MUP-u ističu kako za cijeli postupak imaju i partnersku potporu sindikata. Dodaju i da će se svako radno mjesto individualno razmatrati, ali ipak “u kontekstu sustava”. Zaposlenima će, kažu, jasno poručiti što se reformom želi postići i zato slijedi niz konzultacija po upravama. U MUP-u žele motivirati ljude da što bolje prihvate promjene, no stručnjake svakako žele zadržati i dati im još više prostora za rad i edukaciju.

Za sada su sa sindikatima, ali i MUP-ovim menadžmentom, usvojene smjernice kao prva točka reorganizacije. Konačan prrijedlog trebao bi biti usvojen za mjesec, do mjesec i pol, dana pa konkretna rješenja u MUP-u ne žele otkrivati.

Zajedno s reorganizacijom ići će i izmjene nekih temeljnih zakona, poput Zakona o kaznenom postupku, no ni u tom segmentu konkretna rješenja još nisu poznata. Ipak, prema sadašnjim spoznajama promjene će u najmanjoj mjeri zahvatiti graničnu policiju, koja na vanjskim granicama EU već radu po preuzetim schengenskim pravilima.

Jedna od tema koju do usvajanja nove reorganizacije u MUP-u žele detaljno razraditi je i rad policijskih operativno komunikacijskih centara (OKC) koji su sada pri upravama. Detaljne analize pokazati će je li bolje da su ti centri, u kojima se obrađuju sve informacije s terena, centralizirani ili decentralizirani. Preliminarne procjene, dodaju, trebaju pokazati hoće li se u određenim segmentima povećati opseg poslova OKC-ova u novim upravama, a u kojoj mjeri će to biti znat će se u sljedećoj fazi reorganizacije. Tada će biti poznato i treba li za ta radna mjesta predvidjeti nove izvršitelje ili će postojeći kapaciteti biti dovoljni.

Prema sadašnjim podacima nova tehnička sredstva za OKC-ove neće biti potrebna, jer su buduća sjedišta okrupnjenih uprava već sada dobro tehnički opremljena. Osim toga korisit će se i sredstva iz drugih OKC-ova, a postaje će, po sadašnjim saznanjima, preuzeti dio poslova na mjestima gdje više neće biti sjedišta uprava.

Related Posts