Davor Škrlec se usprotivio žici na hrvatskoj granici

Gostujući u emisiji Studio 4, europarlametarac ORaH-a Davor Škrlec komentirao je aktualna zbivanja u EU-u i Hrvatskoj.

Govoreći o zagađenju u Slavonskome Brodu, prouzročenom od strane rafinerije u susjednom Bosanskome Brodu, istaknuo je kako je već 2014. pisao Europskoj komisiji o tom problemu. Nažalost odgovor je bio nezadovoljavajući jer EK ima nadležnost u rješavanju sporova samo među zemljama članicama. Hrvatskoj preostaje da pomoću međunarodnih konvencija pokuša riješiti ovaj problem.

Govoreći o problemu migranata u EU-u, istaknuo je da treba više pažnje posvetiti Turskoj. Predložio je da svi koji uđu u Tursku već ondje mogu zatražiti azil za zemlju u koju žele doći.

Nedavni sastanak ravnatelja policije Njemačke, Austrije i Slovenije bez predstavnika Hrvatske kod njega je izazvao skepsu jer se boji da šengenska granica ne postane i granica EU-a. Hrvatska bi se tada našla u velikim problemima koji se ne bi mogli riješiti ni postavljanjem fizičkih barijera na granicama jer je granica jednostavno predugačka.

You may also like

0 comments