Cipras ne vjeruje u otvaranje balkanske rute

Grčki premijer Aleksis Cipras rekao je u utorak da “nije izgledno” da će blokade granica duž zapadnobalkanske rute biti ukinute i pozvao je izbjeglice da se presele u prihvatne centre koje je uspostavila država.

“Jednostrane mjere država na balkanskoj ruti nisu donesene slučajno i smatramo da nije izgledno da će rutu ponovno otvoriti oni koji su je zatvorili”, rekao je. Cipras je pozvao izbjeglice i migrante da odustanu od nastojanja da ostanu u blizini grčkog pograničnog grada Idomenija jer dovode svoje živote u opasnost i pozvao ih je da se sklone u prihvatnim centrima. “Pozivamo ih da se presele u prihvatne centre koje je grčka vlada podigla za njih, s humanim uvjetima, i zajedno ćemo nastojati da se ubrza njihov legalni transfer u Europu”, rekao je.

Makedonska policija objavila je u utorak da je vratila u Grčku oko 1500 izbjeglica i migranata koji su u ponedjeljak prešli granicu. Zamjenik grčkog ministra obrane Dimitris Vitsas to nije mogao potvrditi. Novinari i volonteri na mjestu događaja tvrde da su migranti bili ostavljeni na grčkoj granici i da se nalaze i s grčke i s makedonske strane granice.

Oko 1500 migranata pokušalo je u ponedjeljak alternativnim putem prijeći u Makedoniju. Pješačili su satima po blatnjavim putevima i prešli i jednu rijeku kako bi zaobišli ogradu na granici gdje su ih pritvorile makedonske snage sigurnosti. Pritvoreno je bilo i oko 30 novinara, uključujući fotoreportera Reutersa. Druga skupina od oko 600 migranata spriječena je u prelasku granice i mnogi su noć proveli kampirajući u grčkim planinama.

You may also like