Četrdeset godina koncesije za Urinje

Na sjednici Vlade

Vlada je Ini dodijelila 40-godišnju koncesiju na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja. Koncesija je važna za modernizaciju i rekonstrukciju Rafinerije nafte Rijeka u Urinju, koja se dugo vremena najavljuje kao najveća proizvodna investicija u Hrvatskoj.

U Vladinoj odluci navodi se kako je koncesionar dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti ukupno 245,8 milijuna kuna kao investicijsko ulaganje, u skladu sa Studijom gospodarske opravdanosti iz veljače 2021.

Koncesija obuhvaća 124.544 četvorna metra, a stalni dio naknade za koncesiju iznosi 2 kune po četvornom metru zauzetog pomorskog dobra, odnosno 249.088 kuna na godinu, a promjenjivi dio naknade je 2 posto od ukupnog godišnjeg prihoda, što, prema Studiji gospodarske opravdanosti, za vrijeme trajanja koncesije iznosi oko 23,2 milijuna kuna.

Koncesionar je dužan je u roku od 12 mjeseci od donošenja odluke dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture pravomoćnu lokacijsku dozvolu, a ako to ne učini ugovor o koncesiji neće biti potpisan.

Koncesionar je ovlašten i dužan u roku ne duljem od 48 mjeseci od dana zaključenja ugovora o koncesiji dovršiti izgradnju i predati davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

U svibnju 2020. bila je zaprimljena također Inina ponuda, ali je ocijenjena neurednom pa je ta ponuda u listopadu lani odbijena, a postupak davanja koncesije poništen, a zatim je raspisan novi poziv.

Izgradnja luke posebne namjene Urinj i izgradnja kolne površine na pomorskom dobru izvan lučkog područja sastavni su dio projekta rekonstrukcije Ina Rafinerije nafte Rijeka u Urinju, izgradnje postrojenja za proizvodnju i preradu nafte, luke, skladište i transportni sustav za koks u toj rafineriji.

U ožujku je u toj rafineriji predstavljen projekt izgradnje Inina postrojenja za obradu teških ostataka, vrijedan oko četiri milijarde kuna.

You may also like

0 comments