CERP poziva na kupnju Končara i Sunčanog Hvara

Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je u ponedjeljak pozive za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju državnih dionica u Končaru-EI, te za javne dražbe na Zagrebačkoj burzi za prodaju dionica Sunčanog Hvara i HTP Korčula.

U pozivu za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica Končar-Elektroindustrije, objavljenom na web stranicama CERP-a i u dnevnom tisku, navodi se da CERP prodaje 526.926 dionica te tvrtke što čini 20,49 posto temeljnog kapitala, a predmet prodaje je količina od najmanje 15.000 dionica ili 0,58 posto temeljenog kapitala Končara-EI.

Ponuđena cijena po dionici mora iznositi minimalno 670 kuna, a ponuditelji mogu biti domaće i strane pravne i fizičke osobe koji u ponudi moraju navesti broj dionica koje namjerava kupiti i cijenu u kunama, jednaku ili veću od minimalne, ili da namjerava kupiti cijeli paket s napomenom da li želi ‘sve ili ništa’, ili pak da mu se alocira određena količina dionica za koje je njegova ponuda najpovoljnija.

U pozivu se navodi i da će po odabiru najpovoljnijih ponuda, transakcija za dionice Končara-EI biti izvršena na Zagrebačkoj burzi kao blok transakcija, a rok za podnošenje obvezujućih ponuda za tu kupnju je do 31. svibnja do 12 sati, dok bi se dionice uz uvjet cjelokupnog plaćanja kupcima prenijele na datum namire 7. lipnja.

Javna dražba na Zagrebačkoj burzi za prodaju 29,94 posto dionica/državnog udjela u temeljnom kapitalu hotelijerske tvrtke Sunčani Hvar održat će se 13. lipnja, pri čemu se u pozivu CERP-a za tu dražbu napominje da se te dionice mogu kupiti jedino u cijelosti kao jedan paket za koji je početna cijena 162,77 milijuna kuna.

I na toj se dražbi mogu pojaviti kupci i iz Hrvatske i iz inozemstva, uz napomenu da na dražbi ne mogu sudjelovati oni koji prije održavanja dražbe nisu položili novac za uplatu predložene početne cijene paketa dionica na račun člana Burze (brokera) koji će ih zastupati.

Državne dionice HTP Korčula prodavat će se pak na javnoj dražbi Zagrebačke burze 6. lipnja, i to u 12 paketa, po načelu ‘sve ili ništa’. U šest paketa je po 2,05 posto dionica ili državnog udjela u toj korčulanskoj hotelijerskoj tvrtki, za koje su početne cijene po nešto malo veće od 2,32 milijuna kuna, dok se u dva paketa nudi po 2,03 posto dionica za početnih nešto malo više od po 2,3 milijuna kuna.

U četiri paketa je po 2,11 posto dionica za koje su početne cijene nešto malo veće od po 2,39 milijuna kuna. Sva tri poziva za kupnju dionica u tim tvrtkama CERP je objavio temeljem odluka svog Upravnog vijeća od 12. svibnja ove godine.

You may also like