Ceh za ribarstvo podupire zaštitu plave ribe

Predsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu Hravtske obrtničke komore (HOK) Mato Oberan izvijestio je u subotu kako Ceh za ribarstvo i akvakulturu HOK-a podupire mjere zaštite sitne plave ribe kroz prostorno i vremensko ograničenje ribolova, a u okviru provedbe te zaštitne mjere to rješenje treba biti prihvatljivo za sve sudionike u gospodarskom ribolovu.

Na Susretu ribara, kako je priopćeno, kroz stručna izlaganja i raspravu, razmotrene su brojne teme uz obavljanje ribarske djelatnosti: aktualno stanje i perspektive razvoja hrvatskog ribarstva, ribarske luke, iskrcajna mjesta i vezovi za ribarska plovila, ribarstvo i marikultura u Ličko-senjskoj županiji, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. godine, koćarski ribolov i marikultura u RH, Zakon o morskom ribarstvu, ribolov malim ribolovnim alatima, ribolov male plave ribe te inspekcijski nadzor u ribarstvu.

 Kako je naveo Oberan Ceh traži da se redefinira Pravilnik o ribolovu i uzgoju tuna te da se u rad Povjerenstva za izradbu Pravilnika uključi Ceh za ribarstvo i akvakulturu HOK-a.

Ceh za ribarstvo i akvakulturu HOK-a podupire provedbu prostornoga i vremenskog ograničenja ribolova u Jabučkoj kotlini i traži da se ta mjera provodi i dalje, rekao je.

Istaknuo je i kako do okončanja rada na Planovima upravljanja, traže da se nađe prihvatljivo rješenje za rad tradicionalnim alatima, potegačama i malim plivaricama.

Tražimo da se hitnim izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama riješi dugotrajni problem s ribarskim lukama i iskrcajnim mjestima te da se gospodarskim ribarima omogući korištenje veza u sportskim lučicama, pručio je Oberan.

Ceh za ribarstvo i akvakulturu traži da se kroz hitne izmjene Pomorskog zakonika u dijelu koji se odnosi na ribarstvo, izmijene odredbe Zakona, kako bi se uvažile ribarske specifičnosti i napokon definirao pojam broda i brodice prema praksi EU, naveo je.

Ceh traži da se što hitnije pronađe rješenje zaštite interesa gospodarskih ribara za nadoknadu štete počinjene od strane predatora (tune i dupina), poručio je Oberan i naglasio kako ceh traži da se za sve proizvode ribarstva smanji PDV.

Ceh je, istaknuo je Oberan, predložio se da se sljedeći Susret ribara održi u Istarskoj županiji.

U organizaciji Hrvatske obrtničke komore (HOK), tradicionalni, 21. susret ribara, održan je od 13. do 15. listopada 2016. godine u Jakišnici, na otoku Pagu. Domaćin ovogodišnjeg stručnog skupa o ribarstvu bila je Obrtnička komora Ličko-senjske županije, a pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede.

 Predstavnici Instituta za oceanografiju i ribarstvo dali su znanstveni osvrt na ribarsku problematiku, a nakon tematskih izlaganja i rasprave prihvaćeni navedeni zaključci.

(Hina)

You may also like

0 comments