O nama

Vlada Makedonije razmatra mogućnost vratiti staro zakonsko rešenje prema kojemu se zeleni karton za osiguranje automobila u inozemstvu može vaditi i za nekoliko meseci, a ne isključivo za cijelu godinu, kako je to sada.

Prema pisanju makedonskog portala Ekonomski, Vlada je već konzultirala neka osiguravajuća društva tražeći njihova mišljenja o ideji i te se čeka Ministarstvo financija koje bi trebalo načiniti  analizu u kojoj će razmotriti opcije u vezi sa izdavanjem zelene karte na kraće razdobljre. Portal podsjeća kako je rok  zelenog kartona produžen na godinu dana 2011. godine, a da se do tada on mogao vaditi za jedan mesec, tri meseca, pola godine i cijelu godinu te mu je cijena ovisila o tomu.