Branko Despot, studentski pokreti kao potreba za olobođenjem čovjeka od tehnike

O slavnom studentskom pokretu iz 1968. godine najviše se govori kroz društvene znanosti, ali najistaknutiji hrvatski živući filozof Branko Despot smatra da je najvažnije obilježje pokreta bio interes za filozofijom kao težnjom za oslobođenjem čovjeka.

U povodu predstavljanje knjige „Despotova predavanja (1969 – 1971)“, njezin autor je kazao da se višestruko povećanje interesa mladih za filozofijom ogledalo u skoku broja studenata filozofije s 20, koliko ih je bilo na sve četiri godine, na 300 polaznika samo na prvoj godini Filozofskog fakulteta u Zagrebu te 1969. godine. Bit toga povijesnog fenomena nisu u stanju dohvatiti brojne sociološke, politološke i povijesne studije, nego samo filozofija, jer su te znanosti orijentirane prema onom što je na površini, dok ono što je unutra ostaje skriveno, čega su se prestrašile sve tzv. sile i moći suvremenog svijeta, objasnio je Despot. Despot taj fenomen naziva „krik svjetsko-povijesne mladosti“, i objašnjava da se radi o „kriku nezadovoljstva sa svim mogućim mogućnostima“ svijeta, i to ne kriku mladih, nego “mladosti kao potencije svjetsko-povijesnoga života”.

Ono što je progovorilo u tom kriku nije nezadovoljstvo s ovim ili onim društvom, u kome se može reći da su potrošačka društva bolja od socijalizma, nego nezadovoljstvo društvom kao takvim, društvom kao neprimjerenim načinom onoga „biti čovjek“. To je bila pobuna protiv države kao takve, a ne ove ili one države, u kojoj je jedna tobože malo više demokratska a druga s više tiranije, država kao neprihvatljivo, neprimjereno i slobode nedostojno zajedništvo čovjeka, kazao je Despot. Studentska pobuna je jednako tako bila pobuna protiv znanosti, tehnike, kibernetike i svega onoga što omogućuje fenomene „takozvanog suvremenog svijeta“. Također, bila je to po Despotu pobuna protiv „religioziteta i umjetnosti kao privida slobode“.

To svjetsko-povijesno nezadovoljstvo mladosti progovorilo je protiv svega toga i gibalo se od Amerike preko Europe, tako da su svi profesori i studenti zajedno sedam dana i sedam noći živjeli jedan aspekt toga nezadovoljstva, kazao je Despot.