Borbena sposobnost ruske vojske na visokoj je razini

Rusi su proučili naše mogućnosti i brzo su proveli modernizaciju, reorganizaciju vojske, izjavio je američki general.

You may also like