Blokirano 44 tisuća poslovnih subjekata i 321 tisuću građana

Krajem rujna u Hrvatskoj je bilo 43.327 blokiranih poslovnih subjekata s 26,46 milijardi kuna neizvršenih osnova za plaćanje, a u blokadi su bila i 320.952 građana s dugovanjima od 35,61 milijardu kuna, pokazuju podaci koje je u ponedjeljak objavila Financijska agencija (Fina).

Tako je, nakon što je u kolovozu skliznuo ispod 320 tisuća, broj blokiranih građana ponovno premašio tu brojku.  Podaci Fine, naime, pokazuju da je u usporedbi s kolovozom broj građana s blokiranim računima u rujnu porastao za 3.862, odnosno za 1,2 posto, dok su njihova ukupna dugovanja povećana za 980 milijuna kuna ili za 2,8 posto.  Na godišnjoj razini broj blokiranih građana u rujnu ove godine povećan je za 2.360 ili za 0,7 posto, dok su njihova ukupna nepodmirena dugovanja porasla za 6,62 milijarde kuna, odnosno za čak 22,8 posto.

Kod poslovnih se subjekata, pak, bilježi pad broja blokiranih i iznosa nepodmirenih osnova za plaćanje i na mjesečnoj i na godišnjoj razini.  U odnosu na kolovoz broj poslovnih subjekata s blokiranim računima smanjen je za njih 1.840 ili za 4,1 posto, a iznos njihova dugovanja za 0,9 posto ili za 235,4 milijuna kuna.  Samo s osnove otvaranja predstečajnih postupaka, ističu iz Fine, iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u rujnu je smanjen za 95,2 milijuna kuna, a broj dužnika manji je za njih 65. Na godišnjoj razini, u odnosu na rujan prošle godine, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 18,9 posto ili 10.089 subjekata, dok je iznos njihovih prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje smanjen za 12,8 posto, odnosno za 3,87 milijardi kuna.

Među blokiranim poslovnim subjektima i u rujnu ove godine dominirali su oni u dugotrajnoj blokadi, dužoj od 360 dana, kako po broju tako i po iznosu blokade. U dugotrajnoj je blokadi, naime, krajem devetog ovogodišnjeg mjeseca bilo 32.705 subjekata, što je udio od 75,5 posto u ukupnom broju tvrtki s blokiranim računima, a na takve se poslovne subjekte odnosi i 85,9 posto ukupnog duga, odnosno iznos od 22,75 milijardi kuna. Također, i dalje više od dvije trećine blokiranih poslovnih subjekata ili njih 29.510 nema niti jednog zaposlenog, a dugovanja takvih tvrtki, u iznosu većem od 18,15 milijardi kuna, čine 68,6 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje krajem rujna ove godine.

Od ukupno 43.327 blokiranih poslovnih subjekata, s ukupno 27.247 zaposlena, manje od polovine su pravne osobe, no na njih ‘otpada’ najveći dio iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje, 73,1 posto. Krajem rujna tako je u blokadi bilo 21.256 pravnih osoba, koje imaju ukupno 15.327 radnika, te duguju više od 19,3 milijarde kuna. Istodobno blokirani su bili i računi 22.071 fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), a njihove nepodmirene obveze iznosile su 7,1 milijardu kuna. Kod blokiranih fizičkih osoba krajem rujna je bilo 11.920 zaposlenih.

You may also like