Blokirani pokazuju kako se politika vodi

Iako mnoge udruge sanjaju o političkim učincima svojeg posla, do sada niti jedna udruga, ako izuzmemo subvencionirani GONG, nije uspjela svoje djelovanje uspješno prenijeti na političku pozornicu i tako za svoje članove napraviti značajniji pomak. 

Problem leži u samoj konstrukciji hrvatskih koalicijskih nastupa prije samih izbora. Uobičajeno je da male stranke svojim šefovima i poltronima pronađu kakvu fotelju kao plaću za ulazak u koaliciju, a skoro nitko kod takvih razgovora u prvi plan ne stavlja temu i ljude koje zastupa.  Mnoge udruge umirovljenika su do sada bile članovima koalicija, uglavnom kao stranke privjesci, ali se situacija za umirovljenike nije promijenila, ako zaboravimo izravne koristi za čelnike koji postaju direktori u kasnoj dobi i pune svoj kućni budžet narodnim novcem.

Na ovim izborima se prvi put pojavila udruga koja je u prvi plan izbacila temu, a ne foteljaške apetite. Radi se o radnom sporazumu između HDZ-a i udruge Blokirani. Nakon dugih razgovora i analize HDZ i Blokirani su shvatili da je suradnja za obje strane izrazito obećavajuća. HDZ dobiva stabilnog partnera i mnoštvo glasova, a udruga Blokirani dobiva relativno sigurnu mogućnost da u budućoj politici ima dobar utjecaj na problematiku blokiranih i socijalno ugroženih.

Ako se ispuni samo polovica od dogovora, uskoro bismo u Hrvatskoj stvarno mogli dobiti zakone koji uzimaju u obzir narod, a ne lobije. Dovoljno je da se ispune samo prve točke sporazuma da bismo konačno mogli govoriti o državi koja štiti najsiromašnije, a ne najmoćnije.  Udruga Blokiranih je na mala vrata uspjela ugurati u veliku politiku važne teme i time pokazala da uz dobro vodstvo i pametne pregovore socijalna politika može postati jedna od glavnih tema buduće vlade.

Svaki član udruge Blokiranih ima ite kako razloga da ovaj put bira svoje zastupnike i da daje gals onima koji će konkretno riješiti njegov problem, bez obzira na ideologiju jer jedina ideologija koja bi trebala zanimati blokirane je deblokada i normalan život, a to je očito moguće ostvariti ako vodstvo udruge razmišlja taktički i politički, a ne ideološko bukački.  Na blokiranima je da slijede svoje vodstvo i da konkretno pokažu da znaju iskoristiti svoj glas. Ako HDZ pobijedi zahvaljujući glasovima blokiranih onda će to biti tektonski pomak na političkoj sceni jer će ovaj uspjeh pokazati da je moguće stvarati sadržajne, a ne samo položajne koalicije.

*Autor teksta je Vinko Vukadin

You may also like