Blagi ras bruto međunarodnih pričuva

Poruka iz HNB-a

Prema podacima HNB-a ukupna aktiva središnje banke krajem rujna iznosila je 210,5 mlrd. kuna. Uz povećanje za 3,4 mlrd. kuna (+1,6%) u odnosu na kolovoz, ukupna aktiva središnje banke na godišnjoj je razini bila viša za 45,2 mlrd. kuna (+27,4%).

U odnosu na kraj 2020. povećanje je iznosilo 37,5 mlrd. kuna (+21,7%). Pri tome je najveća sastavnica aktive središnje banke, inozemna aktiva (s udjelom u ukupnoj aktivi od 89,7% na kraju rujna) bila na razini od 188,9 mlrd. kuna što je za 1,8% više u odnosu na kolovoz te 34% odnosno 27,2% više u odnosu na rujan 2020. te u odnosu na kraj 2020. Ostale sastavnice aktive središnje banke zabilježile su smanjenje kako na godišnjoj razini tako i u odnosu na kraj 2020.

Inozemna aktiva predstavlja kunsku protuvrijednost međunarodnih pričuva koje su krajem rujna dosegnule povijesno visokih 24,4 mlrd. eura što je povećanje za 1,3% u odnosu na kolovoz te 28,6% u odnosu na kraj 2020. Pri tome je najveći generator rasta u odnosu na kraj 2020. došao od komponenata Efektiva i depoziti po viđenju u stranim bankama te Oročenih depozita u stranim bankama.

Obzirom da, prema valutnoj strukturi najveći udio u pričuvama čine ulaganja u eurima (85% na kraju 2020.), a slijede ih ulaganja u američkim dolarima (13%) i posebnim pravima vučenja na kunski izraz međunarodnih pričuva u bilanci HNB-a (inozemna aktiva) utječu i tečajna kretanja navedenih valuta. U promatranom razdoblju kuna je ojačala u odnosu na euro (i na mjesečnoj i na godišnjoj razini (za 0,1% odnosno 0,6%). Prema navodima iz središnje banke povećanje pričuva uglavnom je bilo rezultat povećanja deviznog depozita države kod HNB-a zbog priljeva sredstava iz predujma Europske komisije na temelju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 818,4 mil. eura, dok je u smjeru smanjenja pričuva djelovala niža razina ugovorenih repo poslova. Blagi rast međunarodnih pričuva nastavio se i tijekom listopada na 24,5 mlrd eura dok su prema posljednjim tjednim podacima središnje banke na dan 12. studenog one iznosile 24 mlrd. eura. Svi pokazatelji adekvatnosti bruto međunarodnih pričuva Hrvatske (odnos pričuva prema uvozu robe i usluga, prema kratkoročnom dugom (prema preostalom dospijeću) te monetarnim agregatima upućuju i dalje na zaključak da su one dostatne za nesmetano vođenje monetarne politike središnje banke.

You may also like