AZTN odobrio ugovor HOK-a i HEP-a usprkos nepostojanju javnog natječaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) mišljenje je da načelno nije sporan okvirni ugovor koji bi Hrvatska obrtnička komora (HOK) sklopila s HEP-Opskrbom o nabavi električne energije za članove HOK-a pod povoljnijim uvjetima, priopćeno je u ponedjeljak iz Agencije.

Agencija je mišljenju dala HOK-u vezano uz namjeru da s HEP-Opskrbom sklopi okvirni ugovor kojim bi se članovima HOK-a omogućila opskrba električne energije pod povoljnijim uvjetima. Pogodnost bi mogli koristiti samo članovi HOK-a koji uredno ispunjavaju članske dužnosti, navodi se u priopćenju Agencije od koje je HOK zatražio mišljenje vezano uz eventualnu primjenu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

“AZTN je, isključivo na temelju podataka iz HOK-ovog dopisa i bez uvida u konkretni ugovor, zaključio kako u ovom slučaju nisu ispunjeni zakonski uvjeti o sklapanju sporazuma u smislu odredba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja pa time niti za ocjenu o zabranjenom sporazumu koja je u nadležnosti Agencije. Naime, iako su članovi HOK-a obrtnici, odnosno poduzetnici, a HOK je udruženje poduzetnika, HEP ugovor sklapa s krajnjim kupcem/korisnikom usluge. Stoga taj ugovor ne predstavlja sporazum u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja”, navodi se u priopćenju.

Istodobno, budući da se HEP-Opskrba nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu, Agencija je, razmatrajući mogućnost potencijalne zlouporabe vladajućeg položaja, u mišljenju istaknula kako odobravanje popusta svim krajnjim kupcima (članovima HOK-a) pod jednakim uvjetima, načelno nije sporno.

“Međutim, HEP – Opskrba isporuku električne energije članovima HOK-a pod povoljnijim uvjetima u pravilu ne bi smjela uvjetovati primjenom sankcija ukoliko druga ugovorna strana (HOK ili bilo koji član) želi promijeniti opskrbljivača. Naime, poduzetnik u vladajućem položaju mora postupati s osobitom pažnjom kako ne bi narušio tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu (u odnosu na pojedine kupce (poduzetnike) i u odnosu na svoje konkurente na tržištu. Ovo se posebno odnosi na cjenovnu politiku, odnosno sustav popusta. Popusti koji se temelje na količini odnosno koji se dodjeljuju ovisno o standardnom i objektivnom pragu kupnje, u pravilu nisu zlouporabni”, ističu iz AZTN-a.

Iz Agencije napominju i kako su se u svom mišljenju dodatno ogradili “ukazujući HOK-u da pri sklapanju ugovora mora voditi računa o pravilima o državnim potporama (za čiju su primjenu nadležni Ministarstvo financija i Europska komisija) te da analizom nije ulazila u prava i obveze HEP-a koji proizlaze iz posebnih propisa koji uređuju tržište električne energije u nadležnosti drugih tijela”.

“Neovisno o upitu HOK-a, pak, AZTN, i njemu i svima ostalima, ukazuje kako je sa stajališta temeljnih načela tržišnog natjecanja uvijek poželjno da se nabava proizvoda i usluga obavlja putem javne nabave kako bi svi zainteresirani dobavljači pod jednakim uvjetima imali pristup tržištu odnosno sklapanju ugovora”, zaključuje se u priopćenju Agencije.

You may also like