Analiza ICapitala: Dokapitalizacija Podravke smanjit će dugove nastale kupovinom Žita

Kao što je ranije najavljivano, Podravka započinje proces dokapitalizacije. Naime, u pozivu na Glavnu skupštinu koja će se održati 3. lipnja 2015. dioničarima između ostaloga predlaže izdavanje do 1.700.000 novih dionica po cijeni od 300 HRK, čime bi mogla prikupiti do 510m HRK.

Ako se upišu sve ponuđene dionice, one bi na taj način činile 24% ukupnog broja dionica. Tome bi prethodilo knjiženje dijela dobiti u temeljni kapital te povećanje nominalne cijene dionica s 200 na 220 HRK. Prema izjavi kompanije, svrha povećanja kapitala je financiranje proizvodne i tržišne ekspanzije kroz investicije u organski (ulaganje u proizvodne kapacitete) i anorganski rast (akvizicije).

Dokapitalizacija bi se provela u najviše 3 kruga, pri čemu bi prvi bio rezerviran za radnike grupe koji bi u sklopu novog ESOP programa mogli kupiti najviše 314.640 novih dionica i time steći 4% udjela u kompaniji (ako se izda svih 1,7m novih dionica). Kako bi se održala stabilnost dioničarske strukture, Podravka će svakom radniku koje dionice kupi u sklopu ESOP programa i obveže se na držanje tijekom 2 godine dodijeliti 1 dodatnu dionicu za svakih 10, a onima koji se obvežu na držanje tijekom 3 godine će dodijeliti dodatno još 2 dionice. Procijenjeni iznos troška u okviru tog sustava nagrađivanja kroz tri godine je 60m HRK.

U drugom krugu će pravo prvenstva imati postojeći dioničari, koji će imati prvenstvo i nad radnicima ukoliko radnici požele upisati više od 314.640 dionica predviđenih u sklopu ESOP-a. U svakom slučaju, radnici će kroz prva dva kruga moći steći najviše 813.000 dionica (11% svih dionica uz maksimalno predviđen iznos povećanja kapitala). Ukoliko se kompanija odluči i za 3. krug, moći će sudjelovati svi dioničari.

Podsjetimo, Podravka je na kraju 2014. imala neto dug od 857m HRK, što daje odnos 2,3x normalizirana EBITDA. Ukoliko dokapitalizacija bude 100% uspješna, odnos neto dug / normalizirana EBITDA bi iznosio 0,9x. Dakako, najzanimljivije će biti vidjeti kako će Podravka iskoristiti nova sredstva, pogotovo sada kada je preuzela slovensko Žito. (ICapital.hr)