Analitičari: Lex Agrokor treba ukinuti

Danas se sastaje Vjerovničko vijeće Agrokora, opet će biti riječi o dugovima društva. Koliko su bitni unutarnji, a koliko vanjski dugovi prema vjerovnicima, svakako zanima Vladu i javnost. O ovoj temi u Studiju 4 govorili su bivši predsjednik Uprave Konzuma Drago Munjiza i profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu Jasnica Garašić.
Profesorica Jasnica Garašić izjavila je kako su problem pravni učinci ‘lex Agrokor’. “Ako se i ode u nagodbu, nećemo moći izbjeći tužbe. S druge strane, ako bi se sad ukinuo ‘lex Agrokor’, bilo bi manje štete u financijskom smislu za Republiku Hrvatsku”, poručila je. “Ne možemo prejudicirati odluku Ustavnog suda o ‘lex Agrokor’. Ako se ukine, Agrokor mora ići u stečajni postupak i tu Vlada nije pripremljena. Vlada nema ni soluciju uz ‘lex Agrokor’ i nagodbu.

Naš je Stečajni zakon predviđen za stečajni postupak protiv jedne pravne osobe, a ne njih više”, kazala je Garašić. Smatra da u ‘lex Agrokor’ nisu poštovana osnovna ustavna načela – pritom se misli na prava vjerovnika. Kao takav, ovaj zakon zaista nije trebao biti izglasovan u Saboru. Ponovila je kako je prije donošenja ovog zakona trebalo intervenirati u Stečajni zakon, na što je, kaže, i upozoravala.

Drago Munjiza smatra da danas nećemo imati cjelovitu sliku o Agrokoru. Agrokor ima 54 tvrtke i Mercator koji još nije ‘uklopljen’ i za koji Munjiza vjeruje da danas neće biti predstavljeni rezultati. Privremeno vjerovničko vijeće mora biti zamijenjeno stalnim vjerovničkim vijećem i najbolji rezultat ovih procesa bilo bi postizanje nagodbe s vjerovnicima. Munjiza je rekao da je od početka zagovarao ”stand still” sporazum. “Trebamo pretpostavljati da Vlada ima B i C scenarij jer možemo očekivati da će se ova situacija jako, jako zakomplicirati. Vlada je išla s namjerom da spasi male vjerovnike koji su vjerojatno vršili jak pritisak. Ali današnji dan neće donijeti ništa novo”, rekao je. Munjiza je istaknuo da će stare dugove netko morati platiti. “Dobit je, ako postoji, umjetna. Dugove može platiti samo profit ili novi vlasnik”. “Moguće je da se napravi i jedna takva pogodba da se otpiše 70 posto dugova. Ako to predloži izvanredni povjerenik, mislim da će biti naomraženija osoba u Hrvatkoj”, dodao je za HRT.

Ekonomski analitičar Damir Novotny gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao stanje u Agrokoru.

Komentirao je ima li mjesta manipulacijama u izvješću revizije. “Velike su to kompanije i uvijek je upitno na koji se način tretira imovina tih poduzeća. Ukupno kad gledamo to je pedesetak milijardi kuna dugova, a toliko bi trebalo biti i imovine. Ako je imovina smanjena za pedesetak posto, onda se tu stvara neravnoteža između obveza i imovine. To može biti diskutabilno, kako se valorizira imovina. Ono što smeta je što se izašlo s djelomičnim izvješćima. Trebalo se odmah izaći s konsolidiranim izvješćem za cijelu grupu”, rekao je Novotny.

“Trebala se pričekati konačna konsolidacija i danas bi se moglo komentirati u cjelini. Sad je već jasno da su dugovi jako visoki i da je imovina vrlo vjerojatno manja i da imovina grupacije u cjelini ne može pokriti sve dugove i postoji opasnosti da vjerovnici ostanu bez velikoga dijela svoga potraživanja”, rekao je Novotny.

You may also like

0 comments