Home Ekonomija Allianz: Najveće su prijetnje konkurencija i cyber napadi

Allianz: Najveće su prijetnje konkurencija i cyber napadi

by Agencije

Žestoka konkurencija te ‘cyber’ incidenti najveće su nove prijetnje s kojima se suočavaju kompanije u 2016. godini, a hrvatskim kompanijama najviše prijeti tržišni rizik, rizici od promjena zakonodavnog okvira te od krađe, prijevare i korupcije, pokazao je Allianzov barometar rizika za 2016. godinu.

Riječ je o petom godišnjem ispitivanju o korporativnim rizicima koje objavljuje Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), u kojem je sudjelovalo više od 800 menadžera za upravljanje rizicima i stručnjaka za osiguranje iz više od 40 zemalja. Prema Allianzovu barometru rizika, zastoj u poslovanju i opskrbnom lancu i dalje je, četvrtu godinu zaredom, glavni rizik za kompanije na globalnoj razini. Međutim, brojne kompanije zabrinute su da će gubici povezani sa zastojem u poslovanju, koji su obično posljedica štete na imovini, biti u sve većoj mjeri prouzročeni ‘cyber napadima’, tehničkim kvarovima ili geopolitičkom nestabilnošću kao novim uzrocima nematerijalne štete.

U ovogodišnjem Allianzovu barometru rizika, među prva tri korporativna rizika prvi put se ističu dva koja su ostvarila najveći pomak, tj. kretanja na tržištu na drugom mjestu, odnosno cyber incidenti na trećem. Cyber incidenti također se navode kao najvažniji dugoročni rizici za kompanije u sljedećih deset godina. S druge strane, prirodne katastrofe pale su za dva mjesta, na četvrto mjesto u odnosu na prethodnu godinu, odražavajući činjenicu da su u 2015. gubici prouzročeni prirodnim katastrofama dosegli najnižu razinu od 2009. godine.  “Spektar korporativnog rizika mijenja se jer brojni industrijski sektori prolaze kroz temeljitu preobrazbu”, kaže izvršni direktor AGCS-a Chris Fischer Hirs.

U Europi su prva tri poslovna rizika zastoj u poslovanju i opskrbnom lancu, kretanja na tržištu (nestalnost, žestoka konkurencija, stagnacija tržišta) i cyber napadi (cyber kriminal, curenje informacija, tehnički kvarovi povezani s IT tehnologijom). Kretanja na tržištu posebno zabrinjavaju u području strojarstva, financijskih usluga, proizvodnje, brodogradnje i pomorstva te u sektorima farmacije i prijevoza, gdje taj rizik zauzima položaj među prva tri poslovna rizika. Nadalje, taj rizik predstavlja jedan od dva glavna razloga za zabrinutost u Europi, azijsko-pacifičkoj regiji, Africi i na Bliskom istoku.  Prema Allianzovu barometru rizika kompanije su sve zabrinutije zbog rastuće sofisticiranosti cyber napada. Hakerski napadi sve su više usmjereni na određene mete, dulje traju i uzrokuju neprestano probijanje. Rastu učestalost i težina računalnih napada, stoga poduzeća ne bi smjela podcijeniti učinak zastoja u radu u današnjim visoko digitalnim i povezanim industrijama, navodi se.  Također se napominje kako je “potrebno je implementirati sustave ranog upozoravanja i bolje sustave praćenja kako bi se spriječili veliki gubici kao posljedica zastoja u poslovanju zbog cyber napada”.

U Hrvatskoj se uz kretanja na tržištu kao najčešće prepoznat rizik na visokom drugom mjestu liste rizika nalaze promjene zakona i regulative te krađe, prijevare i korupcija na trećoj poziciji, navodi se u Allianz barometru. Uz prirodne katastrofe među top pet rizika na hrvatskoj ljestvici nalaze se i makroekonomski trendovi (programi štednje, inflacija/deflacija). “Ovakav redoslijed rizika u dijelu istraživanja koje se odnosi na Hrvatsku odraz je trendova i specifične ekonomske situacije na hrvatskome tržištu. I ovo istraživanje, uz ostalo, ukazuje koliko su stalne promjene zakonodavnog i regulatornog okvira rizične za poslovanje. Nestabilnost i nepredvidljivost uvjeta poslovanja, prijevare, korupcija i pravna nesigurnost destimulativni su za razvoj poslovanja i nove investicije” , komentar je člana Uprave za financije u Allianzu Zagreb Kristijana Buka.

Related Posts