Albanija krenula s istraživanjem ugljikovodika

Albanska Agencija za prirodne resurse ponudila je na aukciju sedam offshore i onshore blokova za istraživanje ugljikovodika.

Ovaj natječaj dolazi nakon još neizvjesnog ali potencijalno bitnog otkrića ugljikovodika u južnoj Albaniji. Ponude će omogućiti naftašima inicijalna istraživanja tijekom pet godina, a taj rok može biti produžen na sedam godina, dok će ugovor za eksploataciju biti potpisivan na 25 godina ili duže. Nisu samo Hrvatska i Crna Gora u problemima s granicom, dio bloka 5 na Jonskom moru u Albaniji preklapa se s grčkim istraživačkim blokom, javlja Oedigital.