A. T. Kearney: Digitalizacija nije prijetnja nego prilika

Konzultantska kuća A. T. Kearney je u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca tijekom ljeta 2016. godine provela istraživanje „Digitalni indeks hrvatskog gospodarstva“ u više od 200 različitih hrvatskih poduzeća. Utvrdili smo kako više od 70 posto poduzeća ima digitalnu transformaciju na svom dnevnom redu, a približno četvrtina poduzeća ima svoju digitalnu strategiju zacrtanu ili u samostalnom dokumentu ili kao dio cjelokupne strategije poduzeća. U 82 posto poduzeća koja su sudjelovala u istraživanju, digitalizacija je trenutno odgovornost jednog ili više članova uprave. Za očekivati je da će u sljedeće tri godine ta brojka rasti na 85%. Zbog toga utjecaj digitalizacije nije moguće poricati. Ako žele ostati konkurenta i uspješna, poduzeća se moraju prilagoditi promjenama koje donosi digitalizacija.

Konzultantska kuća A. T. Kearney je u suradnji u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca tijekom ljeta 2016. godine provela istraživanje „Digitalni indeks hrvatskog gospodarstva“ u više od 200 različitih hrvatskih poduzeća. Rukovodstvo smo upitali kako se njihovo poduzeće nosi s digitalizacijom i kakav utjecaj ista ima na poslovanje. Digitalni indeks temelji se na analizi peti parametra: strategije, poslovnog modela, procesa, ekosistema i kulture te omogućitelja (engl. enablers). Rezultati istraživanja pokazali su kako više od 70 posto poduzeća digitalnu transformaciju ima na svom dnevnom redu, a približno četvrtina poduzeća ima svoju digitalnu strategiju zacrtanu ili u samostalnom dokumentu ili kao dio cjelokupne strategije. U 82 posto poduzeća koja su sudjelovala u istraživanju, digitalizacija je trenutno dio odgovornosti uprave. Za očekivati je da će u sljedeće tri godine ta brojka rasti na 85 posto.

Marko Derča, potpredsjednik u A.T. Kearney objašnjava ”Hrvatski direktori imaju pozitivan pogled na digitalizaciju i smatraju kako će digitalizacija promijeniti temeljno poslovanje poduzeća. Otprilike 60 posto poduzeća očekuje do 10 posto godišnji rast prihoda, a kada su u pitanju prihodi od digitalnih proizvoda i usluga tu rast do 10 posto očekuje otprilike 30 posto poduzeća što je pak još uvijek nedovoljno ambiciozno s obzirom na potencijal (npr. širenje portfelja proizvoda i usluga, nova tržišta, povezivanja). Izravne i velike prilike skrivaju se u unutarnjim procesima te u ostvarivanju suradnje s partnerima. U tim prilikama potrebno je iskoristiti digitalnu transformaciju za izgradnju unutarnjih kompetencija, znanja i podizanja razine agilnosti za proboj na prihodovnoj strani. Samo 4 posto rukovoditelja u hrvatskim poduzećima očekuje kako će njihovi ukupni prihodi pasti do 10 posto.” i dodaje ”Digitalizacija već kuca na vrata i stupanj spremnosti za nju može učiniti veliku razliku u tome hoće li poduzeće postati žrtva digitalizacije ili će pak uhvatiti njen vjetar u leđa. Na kojem kraju kontinuuma će se poduzeće naći ovisi o digitalnoj strategiji, brzini i sposobnosti prilagodbe.”

Poduzeća bi u digitalizaciji trebala vidjeti izazov koji sa sobom donosi brojne nove poslovne prilike, nove oblike inoviranja i međusobnu suradnju. Marko Derča pojašnjava: ”Dok se u inozemstvu partnerski povezuje više od 70 posto poduzeća, u Hrvatskoj taj udio iznosi približno 40 posto. Upravo suradnja predstavlja jedan od najmoćnijih alata kako se primiti digitalizacije na najbolji mogući način. Poduzeće ne treba znati sve samo. Može se jednostavno povezati s nekim tko to znanje ima. Zahvaljujući digitalizaciji to je vrlo jednostavno. Možda nije neobično da su među najspremnijim poduzećima u Hrvatskoj ona koje dolaze iz sektora informacijskih tehnologija te telekomunikacija i medija. Kod mladih poduzeća, kao što su start-upi, potrebno je prepoznati kako njihova inovativnost, mala veličina i entuzijazam mogu pomoći većem poduzeću. Ujedno je potrebno razmisliti o tome kako to isto poduzeće može njima pomoći. To stvara obostrano pobjedničko okružje.”

Inovativnost, transformacija i digitalizacija dolaze ruku pod ruku. Digitalizacija uzrokuje brze promjene na tržištima i omogućava da netradicionalni igrači na tržištu jako brzo preskoče tradicionalne. Zbog toga, poduzeće mora brzo reagirati. ”Kod 40 % poduzeća iz istraživanja više od desetine proračuna namijenjeno je digitalnim inicijativama, no stvarni učinci nisu još uvijek vidljivi. Područja kao što su napredna analitika, internet stvari (engl. Internet of Things) i umjetna inteligencija mogu imati veliki transformacijski potencijal u hrvatskim poduzećima. Automatizacija proizvodnje robotima ili pak prijevoz proizvoda bez vozača koji se temelji na internetu stvari i umjetnoj inteligenciji samo su neki od načina kako poboljšati svoj vrijednosni lanac.” objašnjava Marko Derča.

Kako bi poduzeća mogla odgovarajuće konkurirati, potrebno je ulagati i u aktivnosti regrutiranja te razvijanja talenata. U hrvatskim poduzećima uključivanje zaposlenika u digitalne inicijative je još uvijek na niskoj razini. Petina poduzeća nije svjesna koliko je njihovih zaposlenika uključeno u digitalne inicijative, jer su iste neuređene, nepovezane i nemaju jasan cilj. S druge strane za više od 40 posto hrvatskih poduzeća su digitalna znanja i vještine važno mjerilo prilikom donošenja odluka o zapošljavanju ili napredovanju postojećih zaposlenika. Marko Derča dodaje: ”Na primjer jedna od novih osobina koje poduzeća traže od novih kadrova je tzv. „likeability“ (dopadljivost) koja je važan čimbenik za brzo uključivanje u različite timove, nove kulture, načine rada, brzo mijenjanje okruženja što su sve odlike rada na digitalizacijskim inicijativama”

Digitalno putovanje poduzeća mora započeti ovdje i sada s razumijevanjem da je djelovanje nužno. Zahtjevi stranaka se brzo mijenjaju. Najprije bi se ta poduzeća trebala upitati gdje se vide u budućnosti i kakve poslovne modele mogu pri tome primijeniti za ostvarivanje iste vizije. Drugi potrebni korak je definiranje vrijednosti koju digitalizacija donosi za poduzeća i za njihove kupce, partnere te također to isto kvantificirati u poslovnim ciljevima. Pri tom treba gledati u budućnost te predviđati kakav će utjecaj imati pripadajući tehnološki trendovi na njihovu i srodne industrije, iz kojih obično dolazi veliki dio inovacija. Treće, odrediti daljini put, dakle kako po potrebi promijeniti djelatnost, kako uključiti partnere te kako i na koji način razviti nove proizvode i usluge. Radi se o definiciji onih digitalnih sposobnosti koje su ključne za konkurentnost poduzeća. Posljednji korak je pak pratiti napredak, stalno se prilagođavati promjenama te uživati u koristima. ”Digitalizacija je prvenstveno transformacija poduzeća, kulture i okoline u kojoj djeluju. Ne podcjenjujte promjene koje dolaze. Budućnost nije nesigurna. Ona je jako jasna u vezi s tim kakve promjene donosi.” dodaje Marko Derča.

You may also like

0 comments