A da ukinete poreze na dva mjeseca?

Andrej Grubišić
Stručnjak i konzultant Andrej Grubišić gostovao je u Novom danu N1 televizije i komentirao aktualnu situaciju.

Smatra kako bi bilo dobro da se ubrza relaksacija postojećih mjera uz, dodaje, kontrolu epidemiološke slike. “Jer sve mjere koje se liberaliziraju uvijek ponovno možete učiniti restriktivnijima”, pojašnjava Grubišić.

Kaže kako je nedvojbeno da osim ekonomskog ceha imamo i potencijalno zdravstveni ceh jer je dobar dio svega što se inače radi u zdravstvenom sustavu stavljen na čekanje. “Naime, smatram da se pravi pritisak na zdravstveni sustav, izuzev ovih ljudi koji su sada na prvoj crti, tek očekuje nakon relaksiranja mjera. Mislim da će većina djelatnika tada biti pod većim pritiskom jer sad imamo situaciju da neki rade reducirano, a neki ni ne rade. Naravno, ne svojom krivnjom”, komentirao je Grubišić.

“Što se tiče adekvatnosti mjera već sam više puta istaknuo da bi po meni prave mjere bile one koje bi na nediskriminatorni način dovele do rezultata. Ja sam za smanjenje poreza za sve djelatnosti u kombinaciji da sveobuhvatnim povratom poreza svima koji nisu na državnoj ili javnoj plaći. Ono što je dosad napravljeno ocijenio sam korakom u dobrom smjeru uz sve ove zamjerke koje imamo. Hoće li te mjere biti dostatne ovisi o tome koliko će trajati ova karantena odnosno polukarantena.

Što se tiče pomoći države, apeliram da radi ono što je pod ingerencijom države, a ne da pomaže. Dvije su stvari koje su pod apsolutnom kontrolom države jedno je fiskalna razina, ne postoje tržišni mehanizmi koji na to mogu utjecati, drugo je monetarna politika kojoj bi glavna uloga trebala biti kontrola inflacije”, kazao je Grubišić.

“Moj apel ide u smjeru da se umjesto da isplati 4000 kuna ili odgodi poreze određenim skupinama po kriterijima koji su arbitrarni i subjektivni, vjerojatno u dobroj namjeri, da se ide s dvomjesečnim poreznim rasterećenjem, da svima porez bude nula po svim osnovama. Na taj bi način ostvarili ono što je logika slobodno tržišta. Država bi povukla potez koji je u njenoj ingerenciji, a jako je malo situacija gdje tako nešto, znači ukidanje poreza, ne bi imalo pozitivan predznak. U 98 slučajeva od 100 pokazalo se da je ukidanje poreza dobar potez. Druga dobra stvar je da je država koja je to napravila nije birala pobjednika.

Treće, taj novac bi ostao u gospodarstvu, a onda bi gospodarstvenici samo odlučili kako je najbolje taj novac rasporediti u svom poslovanju. Ovo što ja govorim nije uopće nedosljedno niti zazivam državni intervencionizam kako su neki navodili. Ovo pojašnjenje bi moglo biti korisno u razumijevanju stvarnog prijedloga koji je dolazio s moje strane. Dakle to nije državna pomoć”, objasnio je Grubišić.

“Legitimno je pravo sindikata i njihov nedvojben interes, pod navodnicima, braniti prava radnika. Ali ono što praksa pokazuje je da je najbolja zaštita radnih mjesta visoka potražnja, čak i kad se radi o djelatnicima u javnom sektoru. Nema dvojbe, racionalizacija je potrebna i možda je ova kriza samo jedan katalizator… Kritičari smanjenja državne potrošnje su u pravu kad kažu da će doći do pada BDP-a, ali ne kažu da će to biti na kratki rok. Već na srednji rok BDP će se oporaviti. Privatni sektor može povući gospodarstvo prema naprijed”, komentirao je Grubišić.

You may also like