Projekt otpisa dugova napreduje

U Registru otpisa duga krajem ovog tjedna evidentirano je 15.212 zahtjeva građana od čega je 10.028 odobreno, objavila je u petak Financijska agencija (Fina) na svojim mrežnim stranicama. Iz Fine navode da je od 2. veljače do petka, 12. lipnja u podne, na šalterima u svim Fininim poslovnicama izdano ukupno 32.708 pregleda duga, a na internetskoj aplikaciji otpis duga – javna objava registriralo se 25.016 građana koji su provjerili zadovoljavaju li kriterije glede prihvatljive vrste duga.

Najviše pregleda duga izdano je u poslovnim jedinicama Fine u Zagrebu, 6.415. Slijede Split s 3.527 izdanih pregleda duga, Bjelovar 3.332, Osijek 2.811, Rijeka 2.128, Slavonski Brod s 1.494 pregleda duga itd. Najmanji broj pregleda duga izdan je u Dubrovniku 234 i Gospiću 299, potom u Šibeniku 443, Vukovaru 525, Koprivnici 569, Požegi 602 i dr. Pregled duga je dokument koji sadrži sve relevantne podatke o dužniku i njegovom dugu sa stanjem na dan 30. rujna 2014. godine. Izdaje se građanima/dužnicima koji prema kriteriju visine i vrste duga mogu podnijeti zahtjev za otpust/otpis duga ili odgodu ovrhe.

Vlada je sredinom siječnja usvojila, a potom s pojednim vjerovnicima potpisala sporazume o otpisu dugova najugroženijim građanima koji duguju kumulativno do 35.000 kuna, a koji nemaju novca ni imovine kojim bi ga vratili. Dugovi se otpisuju za građane koji su blokirani duže od godinu dana najviše do 35.000 kuna, od čega do 25.000 kuna duga prema državnim poduzećima te do 10.000 kuna prema bankama, teleoperaterima i ostalim vjerovnicima.

Po podacima Fine, s današnjim je danom Sporazum o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima potpisalo 288 vjerovnika, od čega četiri županije, 78 gradova, 86 općina, 13 banaka i jedna štedionica, šest teleoperatera, 23 trgovačka društva i druge pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH, 77 trgovačkih društava i udruga te Ministarstvo financija.

Zahtjeve ta otpis duga od 2. veljače ove godine podnose dužnici koji spadaju u kategoriju A, korisnici novčanih naknada sustava socijalne skrbi, poput zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje ili osobne invalidnine. Od 3. travnja zahtjeve podnose dužnici iz kategorije B čija mjesečna primanja u posljednja tri mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500 kuna za samca ili 1.250 kuna po članu kućanstva, a koji u vlasništvu imaju samo nekretninu u kojoj žive.

You may also like