Zoran Milanović ide na summit u Bruxelles, pregovaračke pozicije se ne objavljuju

Vlada je u srijedu na telefonskoj sjednici uredbom izmijenila Zakon o porezu na dohodak, čime se mijenja način, odnosno dinamika plaćanja i izvješćivanja poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka.

U Banskim dvorima napominju kako se tom uredbom ne uvodi novi porez niti dolazi do promjena poreznog opterećenja, već se mijenja dinamika plaćanja i izvješćivanja poreza po osnovi kapitalnih dobitaka, za koje je već propisana obveza plaćanja, osnovica i stopa poreza. Uredbom se, naime, propisuje obveza utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak na godišnjoj osnovi, umjesto do sada u roku od osam dana od dana ostvarivanja primitka.

Vlada je priopćila i da je usvojila stajališta Republike Hrvatske koje će na sastanku Europskoga vijeća, 17. i 18. prosinca u Bruxellesu, zastupati predsjednik Vlade Zoran Milanović. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje će Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije, one se prethodno ne objavljuju, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama.

U Vladi napominju kako je dinamika rada i priprema sastanaka takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade u europskim poslovima, u Vladi najavljuju kako će “na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini Unije” izvještavati Sabor.

You may also like