Želja za kontrolom INA-e i nakon izbora?

Zagreb – Vrdoljakov pokušaj da ‘betonira’ sebi sklone članove uprave INA-e na još četiri godine danas nije prošao. To pokazuje i da je u svojoj namjeri zapravo bio usamljen – te da je HNS, kao i u mnogim dosadašnjim slučajevima, ostao bez potpore SDP-a u pokušaju da produži svoje kadrovske ‘kombinacije’.

Tijekom sjednice nadzornog odbora INA-e svi su članovi, i mađarski i hrvatski, dobili novi mandat u trajanju od godinu dana. Sedam prisutnih članova prihvatili su taj prijedlog jednoglasno – pa čak i Siniša Petrović, za kojeg se inače drži da je izrazito blizak premijeru Zoranu Milanoviću. Član NO-a Mladen Proštenik, blizak HNS-u, te predstavnica sindikata Maja Rilović su prije glasovanja napustili sjednicu.

Iz svega što se dogodilo može se zaključiti da je inzistiranje na četverogodišnjem mandatu bila samo politička volja Ivana Vrdoljaka, za koju nije imao širu potporu koalcijskih partnera. Tako se njegova kadrovska križaljka za tri daleko nabolje plaćena mjesta u cijelokupnoj hrvatskoj kadrovsko-stranačkoj ‘križaljci’ nije uspjela, pa će ova tri člana uprave – Niko Dalić, Ivan Krešić i Davor Mayer – imati, kako piše maxportal.hr. osiguranih više od 100 tisuća kuna samo još godinu dana, kad ih čeka reizbor pod okriljem očekivane nove hrvatske Vlade.

Nadzorni odbor je također dao suglasnost na revidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31.12.2014. s izvještajem neovisnog revizora te je razmatrao i Izvješće o stanju društva INA Grupe za poslovnu godinu 2014. te nije imao primjedbi na dostavljeno izvješće. Nadzorni odbor je također dao suglasnost na prijedlog Uprave o uporabi dobitka za pokriću gubitka akumuliranog na stavci kapitala. Razgovaralo se i o mogućnosti da se najveće plaće – veće od 70.000 kuna – dovedu u odnos sa ostvarenim rezultatima, ali je taj korak ostavljen za idući sastanak.