Zdravko Marić priprema nove uredbe za suživot banaka i građana

Ministar Zdravko Marić na posljednjoj sjednici Vlade najavio je tri novosti u poslovanju banaka s građanima. Uz uvođenje osnovnog računa za socijalno ugrožene, novim pravilima olakšava se prebacivanje računa iz jedne banke u drugu te uvođenje reda u bankarskim uslugama i naknadama koje za njih plaćamo.

Promjene koje bi trebale unaprijediti kvalitetu bankarskih usluga i povećati njihovu transparentnost uvode se na temelju Europske direktive iz 2014. koja je u nacionalna zakonodavstva trebala biti ugrađena do 18. rujna 2016.

Kada je riječ o bankarskim naknadama, zakonom se ne ograničavaju njihov opseg i veličina, ali se barem uvode pravila za lakše snalaženje u području na kojem su bankari dosad pokazali veliku kreativnost. Prema novim pravilima banke će vam morati omogućiti da na jednostavan način usporedite usluge i naknade u svezi s računom za plaćanje. U dosadašnjoj praksi svaka banka je osmišljavala vlastiti paket usluga, kao i naknade koje bi obračunavala. Stoga je bilo gotovo nemoguće usporediti pakete koje nude dvije banke, piše Tportal.

buduće će vam banka prije potpisivanja ugovora morati pružiti informativni dokument s detaljnim informacijama o najreprezentativnijim uslugama kako biste imali dovoljno vremena za donošenje odluke. Riječ je o najmanje deset, a najviše 20 usluga koje banke nude, ali pod različitim nazivima, što često dovodi do konfuzije kada želimo usporediti kvalitetu i cijenu. Takve standardizirane usluge definirat će Hrvatska narodna banka, ažurirat će ih svake četiri godine i objavljivati na svojim web stranicama.

Kako biste imali uvid u sve što plaćate, banka će vam jednom godišnje besplatno dostaviti izvještaj o svim naplaćenim naknadama vezano uz račun za plaćanje, uključujući i informaciju o kamatama naplaćenima za prekoračenje. Problem je jedino što najavljene novosti neće tako brzo stupiti na snagu. Premda su rokovi koje je postavila Europska unija već probijeni, ministar Marić je prilikom predstavljanja ovih rješenja naglasio da se ‘za točnu operacionalizaciju čekaju dodatna pojašnjena iz Bruxellesa’.

Zato bi u skoroj budućnosti trebala profunkcionirati drugo predloženo rješenje, koja se odnosi na prebacivanje računa. Naime, zakonom je predviđen puno jednostavniji postupak za prebacivanje računa iz jedne banke u drugu. Ako želite promijeniti banku, ubuduće ćete banci kod koje želite otvoriti račun za plaćanje dostaviti zahtjev s punomoći, a sve ostalo regulirat će banke međusobno. Dakle, postupak će biti sličan kao kod promjene telekom operatora. Pritom se podrazumijeva da prethodno morate podmiriti sve obveze prema staroj banci.

Marićev zakonski prijedlog predviđa i uvođenje prava na osnovni račun u banci za svakog građanina. Tako se izlazi u susret socijalno ugroženima, kojima prijeti opasnost da budu isključeni iz društva. Osnovni račun morat će nuditi svaka kreditna institucija s imovinom preko 15 milijardi kuna. Korisnik računa imat će pravo na deset besplatnih transakcija, ali neće moći ulaziti u minus, piše Tportal.

You may also like

0 comments