Zdravko Marić: Nastavak rasta BDP-a i smanjenje javnog duga

Ministar financija Zdravko Marić rekao je u srijedu na savjetovanju ekonomista u Opatiji da se ove godine nastavlja s gospodarskim rastom od oko 3,2 posto te da se očekuje smanjenje udjela javnog duga u BDP-u.
Gospodarski do 2020. godine će se po njegovim riječima temeljiti na doprinosu domaće potražnje, dok će doprinos neto inozemne potražnje biti blago negativan. U istom razdoblju očekuje se niska i stabilna inflacija te daljnje smanjenje stope nezaposlenosti.

Ovu godinu nastavljamo s gospodarskim rastom, naša su očekivanja oko 3,2 za cijelu godinu, rekao je Marić. Za 2018., kako je dodao, Vlada predviđa realni rast BDP-a od 2,9 posto, potom 2,6 posto u 2019. i 2,5 posto u 2020. godini. Dodao je i da se u sljedećoj godini planira daljnje smanjivanje deficita, kao i daljnje smanjenje udjela javnog duga u BDP-u. Smanjenje javnog duga u BDP-u očekuje se u 2018. na 76,6 posto BDP-a, u 2019. na 73,4 posto te u 2020. godini na 69,5 posto BDP-a.

Naveo je da porezna reforma nije bila usmjerena samo na smanjivanje poreza nego i poboljšavanje uvjeta poslovanja te da je najveći doprinos ukupnom rastu domaće potrošnje stimuliran poreznom reformom i investicijskom potrošnjom.

Očekuje i nastavak snažnog doprinosa izvoza. Marić je rekao da se u projekcijama za iduće godine očekuje smanjivanje javnog duga u BDP-u, da je stoga potrebno unaprijediti gospodarstvo, provoditi fiskalnu konsolidaciju i raditi na aktiviranju državne imovine.

Najavio je kako će odrednice fiskalne politike biti određene naporima na daljnjem jačanju fiskalne održivosti putem smanjenja proračunskog manjka i javnog duga.

Naglasio da se na planira smanjivanje mirovina te da je drugi najveći proračunski rashod onaj za zaposlene, o čemu je sa sindikatima državnih službi postignut sporazum, a da se za zdravstvo planira oko 500 milijuna kuna više u ovoj godini.

Marić je prokomentirao raspravu o uvođenju eura, kazavši da su Vlada i HNB pokušali utvrditi sve pozitivne i negativne aspekte, kako bi se o tom provela kvalitetna javna rasprava.

Komentirajući u izjavi za novinare današnji kritički istup predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović o gospodarskom stanju u zemlji, Marić je kazao da svima treba biti na čast što su trendovi u protekle dvije godine preokrenuti, što se po njegovim riječima vidi i u smanjenje udjela javnog duga u BDP-u. “Činimo sve što možemo za jačanje poduzetničke klime, imamo rast zaposlenosti, ali želimo da plaće i cijeli standard bude viši”, rekao je uz ostalo Marić.

You may also like

0 comments