Završeno ispitivanje fotonaponskih ćelija u BiH

Sarajevo – Energoinvest d.d. – Sarajevo je sa Elektroprenosom BiH a.d. Banja Luka, u augustu 2014., godine u Banja Luci, potpisao ugovor vrijedan KM 1.170.166,73., koji se odnosi na isporuku visokonaponskih i srednjenaponskih transformatora, te je u petak 27. februara 2014., u Energoinvestu-Elektroenergetska oprema d.o.o., u Lukavici izvršeno ispitivanje srednjenaponskih transformatora.

Proizvođač EeOp je prema termin planu pripremio Program prijemnih ispitivanja za proizvedene mjerne transformatore, a ispitivanju su prisustvovali direktor Energoinvest d.d. – Sarajevo, Enes Čengić, sa saradnicima, predstavnici menadžmenta Energoinvest-Elektroenergetska oprema d.o.o. Istočno Sarajevo, Miro Klepić, direktor sektora marketing i prodaja EeOp te predstavnici ruskog partnera. Prijemna ispitivanja srednjenaponski transformatora, kao i njihov kvalitativni i kvantitativni prijem je izvršen 10. 02. 2015. u Fabrici mernih transformatora d.o.o. u Zaječaru. Mjerni transformatori su isporučeni na lokaciji Operativnog područja Tuzla, a također je na lokaciji izvršeno i njihovo žigosanje od strane predstavnika Instituta za mjeriteljstvo BiH.

„Važno je da je ovo uradila domaća pamet, sa domaćim novcem, odnosno u sklopu investicija Elektroprenosa BiH. Drago mi je da su domaće kompanije u stanju realizirati ovakve zahtjevne projekte, te da tu postoji vrlo dobra saradnja. Mi u Energoinvestu očekujemo više ovakvih projekata na bh. tržištu, jer time jačamo domaću privredu i u prvi plan stavaljemo naše radnike i kapacitete“, izjavio je medijima direktor Čengić.