Za zaklučenje stečaja Dina Petrokemije nema dovoljno novaca

Skupština vjerovnika krčke Dina Petrokemije u srijedu je na Trgovačkom sudu u Rijeci odlučila da se odluka o obustavi i zaključenju stečajnog postupka odgodi za tri mjeseca, jer postoji mogućnost da se novac za vođenje stečaja ipak osigura.

Marija Ružić, stečajna upraviteljica predložila je obustavu i zaključenje stečajnog postupka, jer nema novca za pokriće troškova stečaja i zbrinjavanje opasnog otpada iz Dininih pogona, a izgledno je da će se novac za stečaj ipak osigurati. Problemi u Dini nisu riješeni, nema novca ni za zbrinjavanje opasnog otpada, koji se procjenjuje na 11 milijuna kuna. Izrađen je i elaborat o zatvaranju postrojenja, po kojemu bi trošak zatvaranja bio 77,3 milijuna kuna, a zatvaranje bi se obavljalo do 2019. godine. Za dokumentaciju i radove je potrebno 112,7 milijuna kuna, a od prodaje postrojenja očekuje se 35,3 milijuna kuna.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je potkraj prošle godine pozvano da prihvati plan i financira provedbu sanacije s pravom nadoknade troškova, a ono se o tome još nije očitovalo. Radi sigurnosti i čuvanja pogona, sud je odobrio da ona i u veljači zaposli vatrogasce, čuvare i kontrolore pogona. Tijekom stečaja, od unovčenja stečajne mase, opreme i zaliha te od zakupa prostorija i prodaje sekundarnih sirovina ostvaren je prihod od 1,8 milijuna kuna. Tražbine vjerovnika Dine veće su od 2 milijarde kuna, ukupna imovine procijenjena je na oko 460 milijuna kuna, a razlučni vjerovnici potražuju 670 milijuna kuna. Najveći vjerovnici su Hypo banka, država i HEP.

You may also like