Za razdoblje 2017. – 2020. godine Vlada odobrila 17 milijardi kuna za javne ceste

Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2107. do 2020. godine, koji je Vlada usvojila na sjednici u četvrtak, predviđena su ukupna ulaganja od 17 milijardi kuna za poboljšanje razine kvalitete održavanja postojeće mreže cesta i gradnju novih prometnica.

 “Ukupna ulaganja planirana su u iznosu od 17 milijardi kuna, od toga se 28,05 posto odnosi na autoceste, 55,18 posto na državne ceste, a 16,76 posto na ulaganja u mrežu županijskih i lokalnih cesta”, naveo je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

 Ukupna ulaganja u mrežu autocesta predviđena su u iznosu 4,7 milijardi kuna, od čega milijarda kuna za redovno održavanje, 1,1 milijarda kuna za poboljšanje i obnovu, a za investicije u izgradnju autocesta 2,5 milijarde kuna.

 U državne ceste uložit će se 9,4 milijardi kuna, a najviše za izgradnju novih – 5,7 milijardi kuna. U najvećem dijelu ta će se izgradnja sufinancirati iz sredstava EU fondova, dok će se sredstva iz trošarina za gorivo najvećim dijelom koristiti za financiranje projekata poboljšanja i obnove postojeće mreže državnih cesta, naveo je ministar.

 Za županijske i lokalne ceste predviđeno je ulaganje od 2,8 milijardi kuna, a najvećim dijelom ovisit će o prihodima ostvarenima prilikom registracije vozila, iz naknade za ceste.

Butković: RH ima kvalitetnu cestovnu mrežu, prema EU standardima

 Hrvatska u ovom trenutku ima kvalitetnu cestovnu mrežu koja udovoljava većini prometnih potreba, a mreža državnih ceste je također sveobuhvatna i u dobrom stanju, prema EU standardima, kazao je Butković

 “Stoga će se glavne investicije u mrežu državnih cesta u ovom programskom razdoblju usmjeriti na najveći projekt cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom- Pelješki most sa spojnim cestama i novom pelješkom cestom s obilaznicom Stona, pri čemu će se iskoristiti značajna sredstva iz EU fondova predviđena za te aktivnosti”, istaknuo je.

 Vlada je Novalji dala suglasnost za 12-godišnji kredit od 6 milijuna kuna kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za financiranje kapitalnog projekta izgradnje Kulturnog centra Gozdenica, Županji je, pak, dana suglasnost za podizanje 6-godišnjeg kredita od 3,5 milijuna kuna kod Hrvatske poštanske banke, za financiranje radova na cestovnoj infrastrukturi.

Ministar Ćorić predstavlja Vladu u radnom sporu sa sindikatima

 Ministra rada i mirovinskog sustava Tomislava Ćorića Vlada je imenovala kao svog predstavnika u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu sa sa Sindikatom hrvatskih učitelja, Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi, Hrvatskim liječničkim sindikatom. Sindikatom zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Samostalnim sindikatom zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Nezavisnim sindikatom znanosti i visokog obrazovanja. Nezavisnim sindikatom zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Hrvatskim strukovnim sindikatom medicinskih sestara – medicinskih tehničara.

 Zaključujući sjednicu, premijer Andrej Plenković izvijestio je da će ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved biti njegov izaslanika u subotu na obilježavanju žrtava bleiburške tragedije. “Ja vam na tome zahvaljujem”, dodao je Plenković.

You may also like

0 comments