Za hrvatske biospeleologe Ombla je neprihvatljiva

Hrvatsko biospelološko društvo ocijenilo je da je projekt izgradnje HE Ombla neprihvatljiv za ekološku mrežu i pozvalo međunarodnu stručnu javnost da pomogne neizvjesnoj sudbini tog špiljskog sustava koji po biološkoj raznolikosti čini sami svjetski vrh, donosi Croenergo.eu.

U primjedbama na Studiju prihvatljivosti zahvata HE Ombla na ekološku mrežu, za koju danas istječe javna rasprava, hrvatski biospeleolozi ocjenjuju da taj dokument nastoji umanjiti i diskreditirati vrijednost špiljskog sustava zbog kojih je proglašena ekološka mreža. Studija relativizira do sada znanstveno utvrđene činjenice, te se temelji na brojnim nelogičnostima, špekulacijama i nedokazanim tvrdnjama, ističu biospeleolozi i upozoravaju da je Ombla neistražen špiljski sustav. Fauna Omble istraživana je svega tri mjeseca premda bi trebala biti najmanje godinu dana, ne postoji potpuni nacrt špilje i njezinih kanala, a speleoroniocima nikada nije omogućeno da dublje zarone kako bi prikupljali životinjske vrste, kažu biospeleolozi i ocjenjuju to “izrazito velikim propustom”.

Izrada i korištenje HE Omble može imati samo negativne učinke na tamošnju podzemnu faunu, a mjere ublažavanja neće moći umanjiti negativne učinke projekta na prihvatljivu razinu, kaže se u primjedbama koje su biospeleolozi uputili na Studiju i zaključuje da nadležna tijela smiju izdati suglasnost za određeni zahvat samo ako se može “isključiti bilo kakav negativan utjecaj na koherentnost zahvaćenog područja ekološke mreže”, što ovdje nije slučaj. Također, biospeleolozi su uputili pismo Svjetskom društvu za podzemnu biologiju (SIBIOS) u kome izražavaju zabrinutost razvojem događaja oko Omble, jer je upitno ima li dovoljno snaga unutar hrvatske znanstvene i akademske zajednice kao i nevladinih organizacije da zaustave taj štetan projekt.

Biospeleolozi ističu da je Državni zavod za zaštitu prirode dao negativno mišljenje o projektu koje nije pravno obvezujuće za Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ali da može imati veću težinu kad Europska komisija prati slučaj, zaključuje se u pismu Hrvatskog biospeleološkog saveza kolegama iz svijeta. Hrvatsko biospeleološko društvo sudjelovalo je u istraživanjima Omble 2012. godine i došlo do iznimno vrijednih dokaza o bogatstvu toga sustava koji se koriste u aktualnoj studiji, ali nije javno istupalo jer mu to nisu dopuštali ugovorni odnosni sa HEP-om.

Prije tri godine vrlo negativno mišljenje biologa o projektu HE Ombla dano je u okviru tajnih recenzija koja je zatražilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ali je aktualna Studija “zaobišla” te recenzije. Studija utjecaja na okoliš HE Ombla usvojena je 1999. i postala pravomoćna, a u njoj se tvrdi da u Ombli nema ugroženih i zaštićenih vrsta. Prilikom odobravanja investicijskog kredita od 123 milijuna eura, Europska banka za razvoj i obnovu 2013. godine uvjetovala je financiranje izradom studije biodiverziteta Omble, koja je pokazala da se radi o jednom od najvažnijih središta podzemne biološke raznolikosti na svijetu. Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju Ombla je postala dijelom europske ekološke mreže Natura 2000, a ta činjenica zahtijeva izradu studije utjecaja na ekološku mrežu, koja je u tijeku.