Vuk Hamović reorganizira svoju grupaciju

U Londonu

Vuk Hamović, koji stoji iza moćne EFT grupacije, proveo je reorganizaciju u matičnom društvu u Ujedinjem Kraljevstvu u Londonu, slijedom koje su njegove kompanije u BiH dobile nove nominalne vlasnike, izvještavva Indikator.ba.

Donesena je odluka o promjeni naziva društva EFT International Investment Holding Limited u Stanari Investment Limited te je sad ovo društvo vlasnik kompanija EFT Rudnik i termoelektrana Stanari d.o.o. Stanari , Energy Financing Team SE Bileća d.o.o. Bileća i EFT HE Ulog d.o.o. Kalinovik.

Takođe je usvojena odluka o smanjenju kapitala kojom se temeljni kapital društva smanjuje sa 347.300,00 eura na 65.060,00 eura poništenjem i gašenjem 28.224 izdanih redovnih dionica od po 10 EUR, od kojih je svaka u potpunosti isplaćena te se iznos kojim se temeljni kapital tako smanjuje upisuje u rezervu. Takođe, 285 redovnih dionica po 10 eura registriranih na ime EFT Holdings AG preoblikovano je u 285 dionica po 10 eura, dok je 6.221 redovnih dionica od po 10 eura reklasifikovano u 12.442 redovnih dionica po 5 eura u kapitalu društva i 285 dionica po 10 eura u 570 dionica po 5 eura.

Reorganizacija društva EFT Investment Limited provodi se s ciljem odvajanja tvrtke u vlasništvo novog holdinga neovisnog o EFT grupi. Konačni kontrolor je sin Vuka Hamovića Miloš Hamović, preko LB Holdinga (fondacija registrirana u Lichtensteinu) u kojoj ima 100% udjela.

Kao rezultat promjene vlasnika, Vlada Republike Srpske je nedavno izmjenila akt od dodjeli koncesije preduzeću Energy Financing Team SE Bileća za izgradnju Hidroelektrane Bileća.

Energy Financing Team najveći je izvoznik električne energije iz BiH, a osim Rudnika i termoelektrane Stanari, koji su u pogonu, radi na projektima solarne elektrane u Bileći i Hidroelektrana Ulog na rijeci Neretvi.

You may also like