Home Hrvatska Vujnovac: Cijene plina će rasti

Vujnovac: Cijene plina će rasti

by Energypress.net

Vlada je u Sabor uputila izmjene i dopune Zakona o tržištu plina koji uvodi novi model tržišta plina. Tim Zakonom INA-i se daje pravo da po tržišnim cijenama prodaje svoj plin koji je do sada po reguliranoj cijeni bila obavezna prodavati HEP-u za potrebe kućanstava, a Hrvatska elektroprivreda od 1. travnja u prijelaznom razdoblju postaje opskrbljivač na veleprodajnom tržištu, koji će biti obavezan nabavljati plin za potrebe kućanstava, kojima će ga prodavati po cijeni koju će odrediti Vlada do 1. travnja. Cilj je zaštititi kućanstva od prevelikog rasta cijene plina, stoji u prijedlogu zakona, a prijelazno razdoblje moglo bi trajati dvije godine, jer u tom ruku država će analizirati učinke provedbe zakona.

Određuje se da Ministarstvo energetike u suradnji s HERA-om i HROTE-om raspisuje i provodi natječaj za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina. Nakon provedenog javnog natječaja, odlukom na određeno vremensko razdoblje, odredit će se opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji je dužan, po reguliranim uvjetima, prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe s kojim je sklopio ugovor o opskrbi plinom, i to za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo. Taj opskrbljivač morat će na petogodišnje razdoblje zakupiti 60% sustava skladišta plina. Provedenim natječajem tržišni igrači do sada su zakupili 40% skladišnih kapaciteta, a preostalih 60% trebalo bi biti ugovoreno do kraja mjeseca, zato se ovaj Zakon i donosi po hitnom postupku. HEP će plin za potrebe kućanstava nabavljati na tržištu.

Vlada će odlukom, na prijedlog Ministarstva i uz suglasnost HERA-e odrediti cijenu plina za javnu uslugu opskrbe plinom. Prema zakonu, cijena po kojoj će HEP prodavati plin opskrbljivačima za potrebe kućanstava uključuje trošak transporta, skladišta i naknade za organizaciju tržišta plina, a ne uključuje naknadu za više ili manje preuzete količine plina od ugovorenih u ugovoru o prodaji plina opskrbljivačima, kao ni PDV. Također, ukida se obveza opskrbljivačima u obvezi javne usluge, odnosno zajamčenom opskrbljivaču da prvenstveno kupuju plin od proizvođača plina (INA), a nedostatne količine plina od trgovaca te od drugih opskrbljivača, na tržištu ili iz uvoza. Isto tako, opskrbljivači plin za potrebe kućanstava ne moraju kupovati od opsrkbljivača na veleprodajnom tržištu (HEP), već im se kaže da “ako to smatraju oportunim i svrsishodnim sklope takav ugovor”. Dakako, oni sav plin, pa i onaj za kućanstva, mogu kupovati na otvorenom tržištu ako im se to više isplati.

U grupaciji Energija naturalis, koja drži oko 35% hrvatskog tržišta plina, očekuju da će cijena plina na tržištu nastaviti rasti.  “U zadnjih godinu dana cijena plina porasla je za 70%. Općenito, očekujemo rast cijene plina u idućoj plinskoj godini u odnosu na današnje stanje”, kazao je Pavao Vujnovac predsjednik Uprave i vlasnik Energija naturalis Grupe na susretu s novinarima. Vujnovac pozdravlja deregulaciju tržišta, koja se dogodila kroz jučerašnje izmjene Zakona o tržištu plina, koje trebaju biti hitno usvojene u Saboru te naglašava da je zbog stabilnosti tržišta bitno da država nastavi kontrolirati sigurnost opskrbe, što je moguće na više načina, prije svega kroz osiguranje skladišnih kapaciteta. Mnoge države reguliraju cijenu plina za kućanstva, štiteći ih tako od naglih skokova cijene. PPD je spreman ponuditi plin opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu (HEP), a natječaj za oko 700 mil. m3, koliko troše kućanstva, trebao bi radi zakupa skladišta i prekograničnih kapaciteta, biti raspisan ovaj mjesec. U svakom slučaju, sve oči sada su uprte u Vladu koja bi trebala odrediti po kojoj će cijeni HEP taj plin prodavati opskrbljivačima za potrebe kućanstava. Taj podatak bitan je trenutno svim akterima na tržištu pa i opskrbljivačima, jer i oni mogu plin za kućanstava nabavljati na otvorenom tržištu, za što je već bilo upita prema PPD-u. Ako će ta cijena biti postavljena prenisko u odnosu na očekivanu na veletržištu, moglo bi biti štete, upozoravaju u PPD-u. Novi dizajn tržišta plina će dovesti do konsolidacije na vrlo segmentiranom tržištu, a država bi kroz motivaciju poduzetnika da poštuju podzakonske akte, taj proces mogla i ubrzati, piše Energetika-net.

Energija naturalis zainteresirana je za kupnju distributera plina, a konkurirali su i na natječaju za koprivničku opskrbu i distribuciju plina, koje je na koncu kupio RWE. Energija naturalis i dalje “grize” za privatizaciju Petrokemije, čiji dug za plin prema PPD-u se trenutno kreće između 250 i 300 mil. kn. Hoće li se javiti na novi natječaj za privatizaciju, ovisit će o tome što država namjerava napraviti s tom tvrtkom, no optimizam svakako postoji. Grupacija je u partnerstvu s VTTI-om dovršila prvu fazu izgradnje terminala za tekuće terete u Luci Ploče, odobrena je gradnja druge faze terminala, koja podrazumijeva gradnju tankova za naftu, a trebala bi biti završena početkom iduće godine. Čak 80% sadašnjih kapaciteta terminala je popunjeno, a između ostalog postoje i planovi veletrgovine s UNP-om. Energija Naturalis ostvarila je značajan rast u trgovini plinom na mađarskom tržištu, gdje idu prema malim i srednjim poduzetnicima, a rastu i u segmentu željezničkog transporta, gdje su lani držali 4% tržišnog udjela, a za ovu godinu cilj im je 10%.

Related Posts