Home Hrvatska Vladimir Terešak: Ne postoji kolektivna odgovornost članova HDZ-a

Vladimir Terešak: Ne postoji kolektivna odgovornost članova HDZ-a

by admin

Povodom teksta u jednim dnevnim novinama koji problematizira ukidanje presude HDZ-u u slučaju Fimi Media, zbog ukidanja dijela zakonskih odredaba koji bi mogli inkriminirati političku stranku, za komentar smo zamolili bivšeg državnog odvjetnika i uglednog odvjetnika čije klijent u tom slučaju i bio HDZ, Vladimira Terešaka.

“Kazneni je zakon mijenjan u cijelosti, sveobuhvatna promjena Kaznenog zakona sačinila ju je radna skupina za donošenje novog Kaznenog zakona kada sam još obnašao dužnost državnog odvjetnika, i sjećam se dobro da je DORH upozoravao radnu skupinu na rupu u zakonu”, objašnjava Terešak.

“Kad odgovorna osoba u pravnoj osobi počini kazneno djelo i pribavi korist tvrtki, a ne sebi, to nije pokriveno novim kaznenim zakonom za razliku od starog. I to je ta presuda Vrhovnog suda iz 2014. godine, no kod nas ne postoji sistem presedana, postoji sudska praksa, no ona nije obvezujuća. Drugo vijeće bi moglo donijeti drugačiju presudu. Ipak, u pobijanoj presudi kojom je stranka proglašena odgovornom, po mom mišljenju, postoji niz bitnih povreda odredaba kaznenog postupaka zbog kojih bi Vrhovni sud, bez obzira na tekst iz medija, tu presudu trebao ukinuti. Tekst u jednim dnevnim novinama je vrlo površan jer ne objašnjava cjelokupnu problematiku pravnih”, rekao je Terešak.

“Želim ukazati i na Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Svrha tog zakona bila je da se mogu sankcionirati trgovačka društva. Jer kad društvo pribavi korist, onda su i vlasnici indirektno pribavili korist. U političkim je strankama drugačija situacija. One nemaju vlasnika. Ljudi se u njih potpuno slobodno udružuju i ne mogu svi biti krivi za eventualna nedjela pojedinca. Ako je HDZ i pribavio korist, a mi tvrdimo da nije, postavlja se pitanje jesu li svi članovi HDZ-a pribavili korist? Korist su pribavljali pojedinci. Želim istaknuti da ne postoji kolektivna odgovornost članova HDZ-a ili bilo koje stranke”, zaključio je Terešak

Related Posts