Vlada bi na sjednici u četvrtak trebala donijeti uredbu na temelju koje bi kućanstva ubuduće na cijenu električne energije trebala plaćati solidarnu naknadu od tri lipe po kilovatsatu, čime bi se financirala energija za kućanstva iz kategorije ugroženih kupaca.

Ugroženi kupci su oni koji privremeno ili trajno ne mogu plaćati energiju, a uvjeti su da su korisnici zajamčene minimalne naknade, članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, korisnici osobne invalidnine ili da žive u kućanstvu s korisnikom osobne invalidnine. Status ugroženog kupca utvrđivali bi centri za socijalnu skrb, koji bi određivali i iznos socijalne potpore ugroženom kupcu.

Solidarna naknada predstavlja dodatak na cijenu električne energije za krajnjeg kupca iz kategorije kućanstva. Sredstva prikupljena od solidarne naknade opskrbljivač bi jednom mjesečno uplaćivao na račun državnog proračuna, a evidentirala bi se kao namjenska sredstva ministarstva nadležnog za pitanja socijalne skrbi.

Pred Vladom je i nekoliko drugih uredbi iz područja toplinarstva i električne energije. Prema prijedlogu Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije, određuje se mogućnost da se odluka o ugradnji zasebnih mjerila toplinske energije u zgradi donese s 90 posto glasova suvlasnika, koji se računaju po suvlasničkim dijelovima.

Bitna je novina i omogućavanje isključenja zgrade iz toplinskog sustava uz podnošenje zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika, na temelju prethodno postignute suglasnosti 90 poto glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima na zajedničkom mjerilu toplinske energije te uz prethodnu suglasnost distributera i opskrbljivača. Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, Vlada želi stvoriti pravne pretpostavke za početak rada hrvatske burze kao i drugih burzi električne energije iz Europske unije na teritoriju Republike Hrvatske.

Related Posts