Vlada osigurala dodatna sredstva za tajne službe

Na zatvorenom dijelu 24. sjednice Vlada je dala suglasnost Sigurnosno-obavještajnoj agenciji za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u razdoblju od 2016. do 2025. godine, kao i suglasnost Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u razdoblju od 2016. do 2015. godine.

Vlada je raspravljala o Izvješću o provedenim aktivnostima sukladno Nacionalnoj strategiji i Akcijskom planu za suzbijanje oružja za masovno uništenje za 2014./2015. godinu.

Donesen je i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj. Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Tako je razriješena vršiteljica dužnosti pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za ekonomske poslove, Jasminka Storjak. Pomoćnikom ravnatelja imenovan je Marijan Kovačić.

Zamjenica i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Kristina Alerić, Mirjana Zećirević, Tamara Kelković Benko i Boris Omerzo, razriješeni su dužnosti. Novom zamjenicom ravnatelja imenovana je Marina Nekić, a pomoćnicima Dragan Marinčić, Jasminka Vukušić i Stella Arneri.

Razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog odbora Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Predrag Matić, Staša Skenžić, Boris Blažeković, Ivan Posilović, Ivan Krupec, Zdravko Lončar i Petar Banić.

Novim predsjednikom, koji je po položaju ministar branitelja, imenovan je Tomo Medved. Članovima Upravnog odbora, koji se imenuju na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na prijedlog radnog tijela Hrvatskog sabora matičnog za pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te na prijedlog Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, imenovani su Ivan Milanović Litre, Miodrag Demo, Ivan Krupec, Željko Mihaljević, Silvana Klipanin i Nenad Križić.

Opozvana je dosadašnja zamjenica predstavnice u Povjerenstvu za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava Gospodarsko-socijalnog vijeća Inga Žic. Novom zamjenicom predstavnice, kao predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, imenovana je Josipa Klišanin .

Izmijenjena je Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, na način da se razrješuje dosadašnji predstavnik Vlade Božidar Štubelj, a novom predstavnicom Vlade, kao predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, imenuje se Karolina Ivanković.

Razrješuju se dosadašnje članice Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, Ljiljana Žabica, Lidija Mandić Graonić i Tatjana Karačić. Novim članovima, kao predstavnici Ministarstva poljoprivrede, imenuju se Ljiljana Žabica, Lidija Mandić Graonić i Dragutin Premzl.

Saša Drezgić imenovan je članom Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, koji je zamjenik ministra financija po položaju.

Daria Krstičević razriješena je dužnosti supredsjedateljice Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj. Novim supredsjedateljem imenovan je Zvonko Milas.

Također, Daria Krstičević razriješena je dužnosti supredsjedateljice Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, a novim supredsjedateljem imenovan je Zvonko Milas.

You may also like