Vlada ne smije zaključivati velike vrijednosti

Raspisani parlamentrani izbori donose ograničenja u Vladinu radu i odlučivanju, tako da Vlada od dana raspisivanja izbora ne smije zaključivati ugovore značajnije vrijednosti.

Izuzetak su ugovori čije bi nezaključivanje prouzročilo znatnu materijalnu štetu, odnosno ukoliko je njihovo zaključivanje nužno radi ispunjenja međunarodnih obveza države, a za poslove za koje se pretpostavlja da će biti okončani do stupanja na dužnost buduće Vlade.

Propisuje to Zakon o postupku primopredaje vlasti, koji kaže i da je ništavan svaki ugovor koji se zaključi suprotno spomenutoj odredbi.  Vlada, po tom Zakonu, od istog dana ne smije odlučivati o imenovanjima. Iznimno, može imenovati vršitelja dužnosti u slučajevima kada je to nužno radi osiguranja nesmetanog rada tijela državne uprave ili drugih državnih tijela.

You may also like