Vlada je nesposobna, nestručna, rastrošna i neučinkovita

Institut za razvoj poslovnog upravljanja (IMD) iz Lausanne objavio je rezultate “Godišnjaka svjetske konkurentnosti 2015.” kojim se mjeri koliko dobro države upravljaju svim svojim resursima i kompetencijama kako bi osigurale dugoročno stvaranje vrijednosti. Prema navedenom Izvješću, Hrvatska je zauzela 58. mjesto od ukupno 61 države uključene u istraživanje. Tim povodom priopćenje nam je poslala europarlamentarka iz redova HDZ-a Ivana Maletić.

Osim IMD-a, mjerenje konkurentnosti na godišnjoj razini provodi i Svjetski gospodarski forum. U posljednjem Izvješću o globalnoj konkurentnosti 2014.-2015. Hrvatska je pala za dvije pozicije u odnosu na prethodnu godinu te je sada na 77. mjestu od 144 države svijeta.  Ova Izvješća, osim što pokazuju da Hrvatska značajno zaostaje za ostalim državama u svijetu, upozoravaju i na ključne probleme u Hrvatskoj, a to su nedostatak volje i znanja na razini Vlade, za pokretanje strukturnih reformi važnih za gospodarski napredak. Prema rezultatima drugih država možemo vidjeti da se na globalnoj razini procesi ubrzano mijenjaju te su pomaci u Hrvatskoj premali da bi se podigli na ljestvici konkurentnosti. Druge države napreduju puno brže. Nužno je pokrenuti reforme koje će poboljšati našu poziciju na ljestvici konkurentnosti i time stvoriti preduvjete za pokretanje investicija i stvaranja novih radnih mjesta.

S druge strane, analizirajući rezultate Izvješća o ljudskom kapitalu, koje također provodi Svjetski gospodarski forum i prema kojem se Hrvatska nalazi na 36. mjestu u konkurenciji sa 124 države svijeta, jasno je vidljivo da Hrvatska ima sve preduvjete za uspjeh. Imamo kvalitetnu radnu snagu koja može biti ključan faktor u povezivanju znanja i inovacija, podizanju konkurentnosti i postizanju gospodarskog rasta. Pozicija Hrvatske u ovome Izvješću bila bi i bolja da nismo loše ocjenjeni u drugoj potkategoriji koja se odnosi na postotak stanovništva od 15 do 24 godine koje je zaposleno ili aktivno traži posao i visoke stope nezaposlenosti

Imamo kvalificiranu radnu snagu, obrazovane mlade ljude koji nažalost, zbog nesposobnosti Vlade, nemaju priliku stečena znanja i inovacijski potencijal primijeniti u praksi stvarajući tako nove vrijednosti ključne za cijelo gospodarstvo, rast i razvoj. Na navedeno upozorava i izvješće IMD-a pod nazivom Svjetska ljestvica talenata  kojim se ocjenjuje sposobnost države da razvije, privuče i zadrži nadarene ljude u trgovačkim društvima koje posluju u toj državi. Prema ovome Izvješću, Hrvatska se nalazi na 58. mjestu od 60 država uključenih u istraživanje.

Izvješće se temelji na tri ključna faktora:

1. ulaganje i razvoj u nadarene ljude u državi, koje se očituje kroz javne investicije u obrazovanje i kvalitetu obrazovnog sustava,

2. privlačenje talenata,  koje se očituje u sposobnosti države da zadrži nadarene ljude i privuče nadarene ljude iz inozemstva i

3. spremnost države, koja se očituje u tome da ispunjava zahtjeve tržišta rada za raspoloživim nadarenim ljudima.

O tromosti Vlade govori i Svjetski gospodarski forum u svom Izvješću o globalnoj konkurentnosti, prema kojem hrvatska Vlada spada u kategoriju šest najlošijih vlada na svijetu, odnosno iza nje nalaze se Libija, Libanon, Argentina, Italija i Venezuela. Prema ovom istraživanju zauzeli smo neslavno 139. mjesto od 144 države uključene u istraživanje. Kriteriji temeljem kojih se ocjenjuju Vlade vezani su uz transparentnost, jasnoću i brzinu donošenja političkih odluka, uz kompliciranost i broj propisa, kao i uz kvalitetu i efikasnost državne potrošnje. Tako, temeljem navedenog, Vladu u Hrvatskoj možemo opisati kao neučinkovitu, rastrošnu i sporu.

Zanimljivo je kako se Vlada hvali napretkom na Doing Business ljestvici za 25 mjesta , koji je zapravo rezultat promijenjene metodologije, a ne stvarnih reformi koje su se dogodile kako bi olakšale poslovanje našim poduzetnicima. I dalje smo među najlošijim državama po pitanju lakoće pokretanja poslovanja, dobivanja priključka za električnu energiju, registracije nekretnina… Primjerice, postoji samo jedanaest država u svijetu u kojima je teže doći do građevinske dozvole nego u Hrvatskoj.

Hrvatska mora i može iskoristiti potencijale koje ima. Stvaranje preduvjeta za korištenje potencijala i zapošljavanje je na Vladi. Dosadašnja Vlada pokazala je koliko i što može, a prezentirana međunarodna istraživanje i ocjene pokazuju najbolje kakvi su joj rezultati. Od države pune potencijala i resursa Vlada je stvorila gubitnika. To je ono što ćemo zajedno promijeniti. Hrvatska će biti pozitivan primjer i uzor ostalim državama.

You may also like