Vijeće Europe je izrazilo žaljenje zbog situacije s dvojezičnosti u Vukovaru

Vijeće Europe izrazilo je u petak žaljenje zbog odluke vukovarskog Gradskog vijeća da izmjenama gradskog Statuta onemogući dvojezične natpise na latinici i ćirilici na gradskim zgradama, ustanovama, trgovima i ulicama. “Vijeće Europe sa žaljenjem primjećuje da je Gradsko vijeće  Vukovara, gdje Srbi imaju značajan udio u stanovništvu, 17. kolovoza odlučilo izmijeniti gradski Statut na način koji ne omogućuje dvojezične natpise na latiničnom i ćiriličnom pismu na  gradskim zgradama, ustanovama, trgovima i ulicama”, stoji u priopćenju objavljenom na web stranici Vijeća Europe.

 Odbor ministara Vijeća Europe još je 15. travnja preporučio hrvatskim vlastima da nastave s naporima na promoviranju svijesti i tolerancije o manjinskim jezicima u svim aspektima, uključujući i natpise i tradicionalna lokalna imena na ćiriličnom pismu koje predstavlja integralni dio kulturnog nasljeđa Hrvatske, kako u općem obrazovanju tako i u medijima, navodi se u priopćenju.  Vijeće Europe ponovno ističe da je korištenje manjinskih jezika u službenim natpisima mjera kojom se postižu značajne pozitivne posljedice na ugled i javnu svijest o manjinskim jezicima.  To podupire i Odbor ministara koji je proteklih godina usvojio više preporuka kojima poziva države članice na korištenje manjinskih jezika na javnim oznakama.

 Vijeće Europe stoga osuđuje uklanjanje natpisa na manjinskim jezicima, bilo kroz vandalizam bilo putem službenih odluka kojima se želi ograničiti prisustvo manjinskih jezika u javnosti, te poziva sve razine vlasti u svim državama članicama na potpunu provedbu Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, stoji u priopćenju.  Vijeće Europe je međunarodna organizacija sa sjedištem u Strasbourgu koja okuplja 47 europskih zemalja, a Hrvatska je članica od 1996. godine. Njezina dva glavna tijela su Odbor ministara i Parlamentarna skupština, a u sklopu nje djeluju i tri institucije – Europski sud za ljudska prava, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe i Povjerenik za ljudska prava.

You may also like

0 comments