Većina HE u Crnog Gori izgrađena nezakonito

Suradnja s WWF-om
Moratorij na izgradnju malih hidroelektrana (mHE) je nužnost u kojoj smo se kao društvo našli nakon njihove stihijske gradnje, društvenih i ekoloških posljedica čije razmjere samo naziremo, tvrde u crnogorskoj nevladinoj udrugi Green Home. prenose Vijesti.

“Svi ugovori o koncesijama zaključeni do 2016. godine mogu biti raskinuti zbog kršenja Zakona o koncesijama”, rekla je Nataša Kovačević, izvršna direktorica Green Homea, koja je Skupštini predala peticiju kojom se traži zaustavljanje davanja i obnavljanja energetskih dozvola na temelju već podnijetih zahtijeva, dok se ne provede Strateška procjene utjecaja na okoliš svih odobrenih projekata malih hidroelektrana.

Ta peticija s više od 6000 potpisa predana je Skupštini 15. svibnja. Dragica Sekulić, ministrica ekonomije, priopćila je da vlada više neće davati nove koncesije za gradnju malih elektrana s povlaštenim statusom otkupa struje, ali da će biti moguća davanja koncesija za gradnju malih elektrana čiji bi vlasnici prodavali struju po tržišnim cijenama, bez subvencija s računa potrošača. To praktički znači da će svi koji su do sada izgradili male elektrane, kao i oni čija je procedura pokrenuta, a to je ukupno više od 50 malih HE, zadržati privilegirani status i sigurnu cijenu prodaje struje uz subvencije od strane potrošača.

Ministrica je dodala da će biti preispitani svi postupci za gradnju malih elektrana. Međutim, ako su ulagači kršili zakon raskid je na njihovu štetu, ali ako su državne institucije pravile propuste, na što ukazuju i iz Green Homea, investitori bi u slučaju oduzimanja dozvola bili obeštećeni. Da vlada i dalje planira gradnju malih HE pokazuje to što je na istoj sjednici usvojila odluku o izradi studije lokacije za Štitaričku rijeku kod Mojkovca, uz smjernice da se vodotoci koriste za gradnju malih elektrana.

Green Home je 2015. godine u suradnji s WWF-om i Europskim fondom za balkanske investicije, pripremio strategiju “Koraci prema održivom razvoju malih elektrana u Crnoj Gori”. Zaključci su da tada nije postojao veliki broj zakonski obveznih dokumenta i procedura za izgradnju ekološki održivih i prihvatljivih malih elektrana.

“Od 2008. do 2016. potpisano je oko 50 ugovora o koncesiji za gradnju mHE bez općeg Plana davanja koncesija za korištenje vodotoka na temelju kojeg se izrađuje koncesijski akt, što predstavlja flagrantno kršenje Zakona o koncesijama, kao i prateće studije o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš”, kažu iz Green Homea, tražeći poništenje svih ugovora.

You may also like