Većina fondova postala kratkoročni fondovi

HANFA poručila
Od ukupno 21 novčanog fonda u Hrvatskoj, uslijed stupanja na snagu Uredbe o novčanim fondovima, njih 19 nastavit će svoje poslovanje u kategoriji kratkoročnih obvezničkih fondova, jedan u kategoriji ostalo, a za samo jedan fond podnesen je zahtjev za nastavak poslovanja u kategoriji novčanih fondova.

To je konačni rezultat podnesenih zahtjeva Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA), priopćila je u petak ta agencija. Proces preregistracije privodi se kraju te je HANFA do sada izdala 20 rješenja za fondove koji nastavljaju poslovati izvan kategorije novčanih fondova, a još je u tijeku izdavanje odobrenja za jedan fond koji će nastaviti raditi u kategoriji novčanih fondova, a koji je imao nešto duži zakonski rok za podnošenje zahtjeva HANFA-i.

Od ukupno 21 fonda koji su do sad bili klasificirani kao novčani, a kojima upravlja 12 društava za upravljanje, samo je za fond ALTA MULTICASH, pod upravljanjem društva ALTA Skladi iz Slovenije, podnesen zahtjev za nastavak poslovanja u kategoriji novčanih fondova. Promjena kategorije fonda znači i promjenu ulagačke strategije, što je posebno važno, s obzirom na to da su u Hrvatskoj do sada u novčane fondove uvelike investirali mali ulagatelji.

O tim promjenama, osim na svojoj internetskoj stranici, investicijsko društvo dužno je obavijestiti i svakog pojedinog ulagatelja. Društva za upravljanje su obavijest o promjenama dužna objaviti na svojim internetskim stranicama odmah po zaprimanju odobrenja HANFA-e.

Istekom roka od 40 dana od dana objave, sve bitne promjene prospekta stupaju na snagu. U tom razdoblju od 40 dana ulagatelji, uslijed tih promjena, imaju pravo povući svoje ulaganje bez plaćanja izlazne naknade. U priopćenju HANFA-e se navodi i da je Uredba o novčanim fondovima u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU te propisuje dodatne i strože zahtjeve za novčane fondove i to prvenstveno u odnosu na investicijsku politiku i vrednovanje imovine.

To znači da se uređuju pitanja poput klasa imovine u koje je novčanim fondovima dozvoljeno ulagati, diversifikacije i koncentracije ulaganja, kreditne kvalitete prihvatljivih klasa imovine itd. Uz to, postrožuju se zahtjevi za održavanje likvidnosti novčanih fondova, kako bi bili spremni odgovoriti iznenadnim visokim zahtjevima za otkup udjela.

Primjenjuju se, također, strogi zahtjevi za diversificiranjem portfelja novčanih fondova, a sve s ciljem smanjenja rizika. „Primjena Uredbe ima za cilj osigurati veću razinu zaštite za ulagatelje, ujednačiti uvjete poslovanja i razinu njihove zaštite u svim državama članicama EU-a te smanjiti utjecaj tržišnih šokova na novčane fondove”, zaključuje se u priopćenju HANFA-e.

You may also like