Vandali ratuju zbog pisama na javnim pločama

Prašina oko dvojezičnih tabli je nedavno ponovo podignuta kada je gradsko vijeće Vukovara donijelo odluku o promjeni gradskog Statuta, te na taj način zabranilo ploče s dvojezičnim natpisima. U Bosni i Hercegovini ploče su dvojezične, ali su česta meta vandalizma.

Iako Bosna i Hercegovina nema zakonskih problema u primjeni propisa o dvojezičnim pločama, građani BiH se često ne slažu sa natpisima na ćirilici odnosno latinici. Naime, u  Republici Srpskoj se mogu vidjeti mnoge dvojezične ploče na kojima su prekriženi i prekrečeni natpisi gradova koji su napisani na latinici. U Federaciji BiH se, recipročno, mogu vidjeti prekriženi natpisi na ćirilici. Slična situacija je bila u Mostaru i magistralnom putu M17 prema moru, ali su uvredljivi natpisi brzo prefarbani i stavljeni novi.