Uvode se veće naknade za usluge investicijskih fondova

Europski regulator odlučio je pojačati pritisak na investicijske fondove koji klijentima naplaćuju visoke naknade za ulaganje u odabrane vrijednosne papire iako taj odabir temelje na praćenju odgovarajućih burzovnih indeksa.
Fondovi su se našli pod povećalom regulatora kako potrošačima ne bi naplaćivali previsoke naknade za ulaganja bazirana na takvim kriterijima.

Fondovi koji ne skrivaju da prate indekse obično naplaćuju niže naknade nego oni koji nastoje ostvariti bolju zaradu od prosjeka na tržištu birajući dionice na osnovi iskustva i znanja. Neki pak fondovi naplaćuju više naknade, tvrdeći da odluke o ulaganju baziraju na stručnom znanju iako tek prate indekse.

Iz Europske agencije za vrijednosnice i tržišta (ESMA) poručuju da će steći uvid u tu praksu na temelju podataka prikupljenih od regulatora iz svih zemalja EU.

Također će se pobrinuti da nepravičnu praksu fondova suzbijaju i regulatori zemalja EU. “Gledano iz naše perspektive, naš je cilj voditi računa o tome da nadležne vlasti zemalja članica usklađeno pristupaju situacijama u kojima su identificirani nedostaci”, kazao je predsjedatelj ESMA-e Steven Maijoor na konferenciji koju je organiziralo udruženje europskih investicijskih fondova EFAMA.

Europski regulator želi pravičan tretman investitora u svim zemljama EU budući da je europsko tržište jedinstveno i prekogranična je distribucija novca raširena pojava, naglasio je Maijoor.

ESMA je današnjom objavom podigao na višu razinu nastojanja da se suzbije nepravična praksa investicijskih fondova. Prošle su godine kazali tek da za njome možda poseže mali iako ne i beznačajan broj fondova u EU.

Regulator je izazvao uzbunu među fondovima najavom da će do druge polovine 2018. godine dovršiti istraživanje o naknadama i proteklim poslovnim rezultatima mješovitih investicijskih fondova.

Dosada su utvrdili tek da u prosjeku gotovo 30 posto bruto prinosa koje fondovi ostvare progutaju naknade, jednokratni troškovi i inflacija. “Kao dopunu tom istraživanju namjeravamo provesti i detaljniju analizu rezultata aktivnih i pasivnih fondova”, kazao je čelnik ESMA-e.

Regulatori će također proučiti naknade koje fondovi naplaćuju za ostvarene prinose kako bi regulatori zemalja članica u EU uskladili postupke odobravanja modela njihova određivanja.

Maijoor napominje da će ESMA 2019. godine objaviti smjernice o “provjeri otpornosti na nepovoljne uvjete poslovanja” mješovitih i alternativnih investicijskih fondova kako bi se utvrdilo mogu li prebroditi ozbiljne šokove na tržištu.

You may also like

0 comments